Podporované bývanie

Pre koho

Pre ľudí s duševnou poruchou.

Ak sa chcete naučiť fungovať samostatnejšie , chcete sa naučiť starať sa o domácnosť, hospodáriť s peniazmi, variť, nakupovať, prať je táto služba určená práve pre Vás. Zároveň poskytuje príbuzným odpoveď na otázku “Čo s ním bude, keď my tu už nebudeme?”. 

Leták

o Podporovanom bývaní na stiahnutie tu: letak na PB_21

Prečo

Uvedomujeme si, že zatiaľ nie je v našich možnostiach poskytnúť našim klientom dlhodobé samostatné bývanie, ktoré by im okrem strechy nad hlavou, poskytovalo aj potrebnú pomoc a asistenciu. Je však v našich možnostiach naučiť ľudí s duševnou poruchou zručnostiam potrebným k väčšej samostatnosti a zároveň im poskytnúť skúsenosť z vlastného bývania, ktorú by inak nemali príležitosť zažiť. Cieľom projektu je naučiť ľudí s duševnou poruchou žiť vo vlastnej domácnosti, plnohodnotne sa o ňu postarať a vrátiť sa do domáceho prostredia ako rovnocennejší partner, ktorý je schopný postupne prevziať povinnosti a zodpovednosť za starostlivosť o domácnosť. Nevyhnutná pre dosiahnutie cieľa je úzka spolupráca príbuzných.

O službe

Klient nastúpi do Podporovaného bývania na dobu maximálne 5 rokov, počas ktorých sa pod vedením bytového asistenta naučí zvládať požiadavky spojené s vedením domácnosti, hospodárením a nárokmi, ktoré kladie na človeka bežný život. Cena za službu je 145 Eur / mesiac.

Úhrada za sociálnu službu v Podporovanom bývaní, platná od 01.01.2020: Uhrada za PB_20

Kapacita zariadenia je 9 miest.

Podmienky prijatia:

  • kompenzovaný zdravotný stav
  • klient musí mať dennú aktivitu-práca, popr. dobrovoľníctvo alebo navštevuje psychiatrický stacionár
  • nevyhnutná spolupráca rodiny

Podpora v bývaní v Dss-MOST, n.o. detailnejšie

bližšie info tu

Na koho sa môžete obrátiť

Kontakt