Podporované bývanie (PB)

tréningový program

Pre koho

Pre ľudí s duševnou poruchou.

Nových klientov už neprijímame.

Zoznam iných zariadení nájdete tu: Zariadenia Podporovaného bývania a Ubytovanie pre ľudí bez domova
V rámci podpory samostatného bývania, ak potrebujete sociálnu službu – asistenciu na podporu samostatnosti, nezávislosti a sebestačnosti, obráťte sa na kolegov z Centrum sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých.
Sociálna pracovníčka: Mgr. Judita Kramárová
Kancelária: Hontianska 16, 821 09  Bratislava
Kontakt: +421 902 215 466, kramarova@csspkm.sk
Leták o danej službe nájdete tu:Podpora byvania_DSSPKM
Ich služba je bezplatná.

Ak sa chcete naučiť fungovať samostatnejšie , chcete sa naučiť starať sa o domácnosť, hospodáriť s peniazmi, variť, nakupovať, prať je táto služba určená práve pre Vás. Zároveň poskytuje príbuzným odpoveď na otázku “Čo s ním bude, keď my tu už nebudeme?”. 

Leták

o Podporovanom bývaní na stiahnutie tu: letak na PB_22

Prečo

Uvedomujeme si, že zatiaľ nie je v našich možnostiach poskytnúť našim klientom dlhodobé samostatné bývanie, ktoré by im okrem strechy nad hlavou, poskytovalo aj potrebnú pomoc a asistenciu. Je však v našich možnostiach naučiť ľudí s duševnou poruchou zručnostiam potrebným k väčšej samostatnosti a zároveň im poskytnúť skúsenosť z vlastného bývania, ktorú by inak nemali príležitosť zažiť. Cieľom projektu je naučiť ľudí s duševnou poruchou žiť vo vlastnej domácnosti, plnohodnotne sa o ňu postarať a vrátiť sa do domáceho prostredia ako rovnocennejší partner, ktorý je schopný postupne prevziať povinnosti a zodpovednosť za starostlivosť o domácnosť. Nevyhnutná pre dosiahnutie cieľa je úzka spolupráca príbuzných.

 

O službe

Pre koho: Pre ľudí s duševnou poruchou z Bratislavského alebo Trnavského kraja, ktorých psychický zdravotný stav je dobre kompenzovaný. Ľudí so závislosťami prijať nemôžeme.

Ak sa chcete naučiť fungovať samostatnejšie  a  naučiť  sa starať o domácnosť, či hospodáriť s peniazmi, vychádzať so spolubývajúcimi, je táto služba určená práve pre Vás.

Kde:  Službu poskytujeme v dvoch plne zariadených bytoch v  Bratislave.

O službe: Klient nastúpi do Podporovaného bývania na dobu  minimálne 3 mesiace a max. 5 rokov, počas ktorých sa pod vedením odborného pracovníka naučí  samostatnejšie zvládať požiadavky spojené s vedením domácnosti, hospodárením a nárokmi, ktoré kladie na človeka bežný život.

Úhrada za sociálnu službu je 145 Eur / mesiac.

Úhrada za sociálnu službu v Podporovanom bývaní, platná od 01.01.2020: Uhrada za PB_20

Kapacita zariadenia je 9 miest.

Podmienky prijatia:

  • kompenzovaný zdravotný stav
  • dobrú spolupráca s ambulatným psychiatrom
  • klient musí mať pravidelnú dennú aktivitu-práca, popr. brogáda, dobrovoľníctvo alebo navštevuje psychiatrický stacionár
  • nevyhnutná spolupráca rodiny

 Na koho sa môžete obrátiť:

Ing. Zuzana Zatloukalová, tel. číslo: 0911 404 656, info@dss-most.sk, www.dss-most.sk.

 

Podpora v bývaní v Dss-MOST, n.o. detailnejšie

PB_Sanca_clanok _Benus_21

Viac informácii o Podporovanom bývaní nájdete aj v článku: Podporované bývanie

Na koho sa môžete obrátiť

Kontakt