reportaz MOST TVBA

Dss-MOST aj tento rok aktívne prispel k sociálnej inklúzii

Prinášame Vám reportáž, ktorú odvysielala televízia Bratislava, 18.12.2019.

Reportáž viedla pani Kristína Balúchová a spovedala nášho kolegu psychológa Jozefa Petroviča.
Dozviete sa v nej o našich hlavných službách, akú pomoc ponúkamé, čo všetko sme stihli zrealizovať a naše plány v roku 2020.
Ďakujeme pani Balúchovej a samotnej televízii za možnosť prezentovať sa aj touto pomocou sa snažíme o prepojenie
brehov našim MOST- om, spájať ľudí z rôznych komunít, aby sme všetci spolu vytvorili pestrý mnohoraký svet.

Reportáž

nájde tu: https://www.youtube.com/watch?v=L8KK3dETItE

reportaz MOST TVBA

Dss-MOST, n.o.
2019