letak na PB_22

Voľné miesta pre klientov s duševnou poruchou

v podporovanom bývaní.

 

Chcete si vyskúšať väčšiu samostatnosť?
Ponúkame voľné miesta  klientom v podporovanom bývaní, pre ženy  a mužov v  Bratislave s trvalým pobytom v Bratislavskom alebo Trnavskom kraji

Leták na vytlačenie: letak na PB_22

Pre koho:

Pre ľudí s duševným ochorením z Bratislavského alebo Trnavského kraja.

Ak sa chcete naučiť fungovať samostatnejšie  a  naučiť  sa starať o domácnosť, či hospodáriť s peniazmi je táto služba určená práve pre Vás.

Kde:  Službu poskytujeme v dvoch plne zariadených bytoch v  Bratislave.

O službe:

Klient nastúpi do Podporovaného bývania na dobu  max. 5 rokov, počas ktorých sa pod vedením bytového asistenta naučí  samostatnejšie zvládať požiadavky spojené s vedením domácnosti, hospodárením a nárokmi, ktoré kladie na človeka bežný život. Cena za službu je 145 Eur / mesiac.

Na koho sa môžete obrátiť:

Ing. Zuzana Zatloukalová, tel. číslo: 0911 404 656, info@dss-most.sk, www.dss-most.sk.

Viac informácii o Podporovanom bývaní nájdete aj v článku: Podporované bývaniePB_Sanca_clanok _Benus_21