Poradenstvo v sociálnej oblasti

Pre koho

Pre ľudí s duševnou poruchou

Leták

o našich službách, na stiahnutie a vytlačenie tu: SP_ Dss-MOST QRK_22

Hovorňa pre klientov

Hovorňa pre klientov

Ak ste v psychiatrickej starostlivosti, alebo ste v nej boli a neviete si rady s každodenným životom, potom je táto služba určená pre vás. Sociálni poradcovia vám pomôžu nájsť odpovede na množstvo otázok ako napríklad – ako si vybavím preukaz ŤZP? Čo mám robiť so svojim voľným časom? Čo budem robiť po návrate z nemocnice?  Ako si nájdem prácu?

Akým spôsobom?

Je nevyhnutné, aby si klienti vopred telefonicky, na čísle 0911 404 656, dohodli stretnutie s našimi poradcami.

Ak ste príbuzní človeka, ktorý sa psychiatricky lieči alebo liečil, sa možno potrebujete porozprávať ako by ste mali postupovať, aby ste svojho blízkeho čo najvhodnejšou formou podporili k väčšej samostatnosti, aktivite alebo k väčšej pohode. Možno si potrebujete ujasniť niektoré informácie ošetrujúceho lekára, alebo uvažujete o tom, akú záťaž váš blízky zvládne. Možno sú to práve praktické otázky – ako vybaviť invalidný dôchodok, sociálne dávky, rehabilitačný denný program, alebo máte otázky okolo svojprávnosti vášho blízkeho či zvažujete jeho umiestnenie v ústavnom zariadení, hľadáte chránené bývanie, alebo podporované zamestnanie preňho. Sociálne poradenstvo bude užitočnou službou aj pre vás, keď riešite množstvo otázok a každodenné problémy spojené s duševnou poruchou a jej liečbou vášho blízkeho.

Prečo

Najmä po ukončení hospitalizácie, ale často aj počas ambulantnej psychiatrickej liečby, vzniká veľa otáznikov, neistôt a zároveň nevyhnutnosti riešiť niektoré veci. Je ľahké nechať sa tým všetkým odradiť a uzavrieť sa pred svetom. Aby sa vám ľahšie kráčalo v spleti praktických každodenných problémov, môžete využiť vedomosti a skúsenosti našich sociálnych pracovníkov a pracovníčok.

O službe

Poradenstvo prebieha ambulantne, v priestoroch Dss-MOST.  Je nevyhnutné, aby si klienti vopred telefonicky dohodli stretnutie s našimi poradcami, na ktorom preberú klientov problém, jeho požiadavky a predstavy a následne sa pokúsia nájsť riešenie, ktoré čo v najvyššej možnej miere korešponduje s jeho potrebami.

Manipulačný poplatok za konzultáciu stojí 1,00 €. Úhrada za sociálne poradenstvo poskytnuté ambulantne, platná od 01.05.2018: úhrada SP

Oblasti, v ktorých poskytujeme poradenstvo – informácie:

  • dostupné sociálne služby
  • podporované bývanie
  • financie (poskytnutie informácii pri  vybavovaní dôchodku a sociálnych dávok)
  • sociálne zručnosti (komunikácia, spoločenský život, …)
  • práca (poskytnutie informácii pri hľadaní zamestnania)
  • voľný čas
  • kontakty s úradmi
  • informácie o ochorení

Na koho sa môžete obrátiť v Dss-MOSTe

Kontakty

Užitočné kontatky:

Krízové centrá

Ľudské práva – ZŤP

Sociálne služby pre ľudí s mentálnym znevýhodnením

SP_Zoznam poskytovateľov

Ubytovanie pre ľudí bez domova

Zariadenia PB