Sociálne poradenstvo pre RS a PB

Pre koho

našich klientov, záujemcov o sociálnu službu Rehabilitačného strediska (RS) a Podporovaného bývania (PB)

Pre ľudí s duševnou poruchou

Leták

o našich službách, na stiahnutie a vytlačenie tu: SP_ Dss-MOST

Hovorňa pre klientov

Hovorňa pre klientov

Ak ste v psychiatrickej starostlivosti, alebo ste v nej boli a neviete si rady s každodenným životom, potom je táto služba určená pre vás. Sociálni poradcovia vám pomôžu nájsť odpovede na množstvo otázok ako napríklad – ako si vybavím rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, nájdem vhodné bývanie a iné sociálne služby, vybavím preukaz ŤZP? Čo mám robiť so svojim voľným časom? Čo budem robiť po návrate z nemocnice?  Ako si nájdem prácu?

Akým spôsobom?

Je nevyhnutné, aby si klienti vopred telefonicky, na čísle 0911 404 656, dohodli osobné stretnutie s našimi poradcami.

Krátku telefonickú konzultáciu poskytneme v dobe trvania 10 minút.

Ak ste príbuzní človeka, ktorý sa psychiatricky lieči alebo liečil, sa možno potrebujete porozprávať ako by ste mali postupovať, aby ste svojho blízkeho čo najvhodnejšou formou podporili k väčšej samostatnosti, aktivite alebo k väčšej pohode. Možno si potrebujete ujasniť niektoré informácie ošetrujúceho lekára, alebo uvažujete o tom, akú záťaž váš blízky zvládne. Možno sú to práve praktické otázky – ako vybaviť invalidný dôchodok, sociálne dávky, rehabilitačný denný program, alebo máte otázky okolo svojprávnosti vášho blízkeho či zvažujete jeho umiestnenie v ústavnom zariadení, hľadáte chránené bývanie, alebo podporované zamestnanie preňho. Sociálne poradenstvo bude užitočnou službou aj pre vás, keď riešite množstvo otázok a každodenné problémy spojené s duševnou poruchou a jej liečbou vášho blízkeho.

Prečo

Najmä po ukončení hospitalizácie, ale často aj počas ambulantnej psychiatrickej liečby, vzniká veľa otáznikov, neistôt a zároveň nevyhnutnosti riešiť niektoré veci. Je ľahké nechať sa tým všetkým odradiť a uzavrieť sa pred svetom. Aby sa vám ľahšie kráčalo v spleti praktických každodenných problémov, môžete využiť vedomosti a skúsenosti našich sociálnych pracovníkov a pracovníčok.

O službe

Poradenstvo prebieha ambulantne, v priestoroch Dss-MOST.  Je nevyhnutné, aby si klienti vopred telefonicky dohodli osobné stretnutie s našimi poradcami, na ktorom preberú klientov problém, jeho požiadavky a predstavy a následne sa pokúsia nájsť riešenie, ktoré čo v najvyššej možnej miere korešponduje s jeho potrebami.

Úhrada za organizačné zabezpečenie konzultácie stojí 1,00 € , platba v hotovosti. 

Oblasti, v ktorých poskytujeme poradenstvo – informácie:

  • dostupné sociálne služby
  • podporované bývanie
  • financie (poskytnutie informácii pri  vybavovaní dôchodku a sociálnych dávok)
  • sociálne zručnosti (komunikácia, spoločenský život, …)
  • práca (poskytnutie informácii pri hľadaní zamestnania)
  • voľný čas
  • kontakty s úradmi
  • informácie o ochorení

Úhrada za poradenstvo o našom RS poskytnuté ambulantne, platná od 01.05.2018: úhrada SP

Na koho sa môžete obrátiť v Dss-MOSTe

Kontakty

Užitočné kontatky:

Informačný systém sociálnych služieb – časť pre verejnosť

Kancelária 1. kontaktu pre sociálne veci Bratislavského samosprávneho kraja

Krízové centrá

Ľudské práva – ZŤP

Sociálne služby pre ľudí s mentálnym znevýhodnením

SP_Zoznam poskytovateľov

Ubytovanie pre ľudí bez domova

Zariadenia PB