10.10. svetovy den

👉Svetový deň duševného zdravia

prebieha 10. októbra.
Témou Svetového dňa duševného zdravia 2023: „Duševné zdravie je univerzálne ľudské právo.“
Predstavte si pacienta na psychiatrii, ktorý pôsobí krehko, zraniteľne s rôznym rozsahom narušeného vzťahu k realite, zaskočený svojou hlbokou skúsenosťou so psychózou. Po zvládnutí akútnej fázy psychózy odchádza domov do ambulantnej starostlivosti s množstvom nepríjemných symptómov, nejasnou predstavou ako ďalej. Často nejasné alebo aj neprijaté vysvetlenie psychiatra o chorobe, či poruche, ktorú práve prekonáva, udržiavajú jeho bezradnosť a izolovanosť. Podobne obchádza aj jeho príbuzný. Obaja sú so psychózou osamelí.
Na všetkých úrovniach chýbajú prepojenia: Pacient – príbuzný – psychiater – komunita.
👉Práve preto vznikli sociálne služby pre psychiatrických pacientov, a vznikol aj náš Dom sociálnych služieb – MOST, n.o. ktorý je tu dnes už 28 rokov.
Za najrozšírenejšie psychické ochorenie sa považuje depresia. Každoročne na Slovensku stúpa počet ľudí navštevujúcich psychiatrické ambulancie. Podľa štatistiky z Národného centra zdravotníckych informácií výskyt nových duševných porúch vzrastá približne o 23% ročne.
Zdroj: https://www.uvzsr.sk/…/10-oktober-den-dusevneho-zdravia