2% podakovanie

2% menia životy, vy ich s nami meníte

TERAZ.

Ďakujeme všetkým darcom ♥, ktorí nám prispeli.

Do 31.8.2019 ste nám poukázali 2031,07€.

Tento finančný dar čerpáme na nájomne 1 zmiešaného bytu – poskytovaná služba Podporovaného bývania, kedže príspevky z Bratislavského samosprávneho kraja sú nepostačujúce.

……už 24 rokov pomáhame v MOSTe  ľuďom s duševnou poruchou a ich príbuzným. Vďaka Vašim 2% im podávame ruku, aby mohli vyjsť zo svojej samoty.  Aká je vďaka Vám naša podpora, práca s ľuďmi s duševnou poruchou, si môžete pozrieť aj : TU

Ako nám môžete pomôcť?:

* Stiahnite si náš leták Letak 2% MOST a poproste o jeho umiestnenie vo firme, alebo organizácii u Vašich ochotných príbuzných alebo rodiny.
* Ak viete o nejakej firme, ktorej by sme mohli poslať žiadosť na % z dane, napíšte nám prosím jej adresu na info@dss-most.sk, radi žiadosť zašleme.
* Zdieľajte, prosím, našu fb stránku Dom sociálnych služieb – MOST, n.o. s priateľmi.

Našou víziou je fungujúci systém komplexných  komunitných služieb, ktorý poskytne ľuďom s duševnou poruchou podporu, ktorá rešpektuje ich špecifické a individuálne možnosti a potreby.
Cieľom našej práce je podpora a pomoc ľuďom znevýhodnených duševnou poruchou a ich rodinám. Aktivity našej organizácie vnímame ako sprevádzanie klienta na jeho ceste k samostatnosti, na ktorej ho podporujeme už od pobytu v nemocnici tak, aby zvládal problémy bežného života a dosiahol podľa možností svoje ciele.

Vaši MOSTáci