2% podakovanie

POZOR ZMENA ! na podanie, darovanie 2%.

Nepríďte o možnosť poukázať nám vaše 2 %!
Aktualizácia k 6.4.2020

Zdroj: http://www.omdvsr.sk,
Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR (OMD v SR)
Podávanie daňových priznaní a darovanie 2% z dane sa opäť odsúva

Vláda a parlament odhlasovali posuny termínov daňových priznaní, ročných zúčtovaní za zamestnancov, či poukázanie a použitie podielu zaplatenej dane z príjmov. Daňové priznania stačí podať a dane zaplatiť nasledujúci mesiac po skončení pandémie.

Vyhlásenie o poukázaní podielu 2% z dane sa presúva z konca apríla do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Neziskové organizácie neprídu o poukázané 2% z dane. Tie však budú Finančnou správou SR zaslané organizáciám neskôr, vzhľadom na odklad daňových priznaní.
Viac tu: https://bit.ly/2wiwKPj

Kedy to bude, to sa ešte nevie. Situáciu sledujeme a budeme vás informovať.

Kompletné opatrenia v rámci “Lex korona” https://bit.ly/2x63yve

 

Aktualizácia k 25. 3.

Vláda avizovala prijatie opatrení, ktoré by umožnili odklad viacerých zákonných lehôt. Nie je však stále jasné, či sa to bude týkať aj možnosti poukázať 2 %, z dane.

Vyzývame preto daňovníkov, ktorí chcú venovať svoje 2 % našej neziskovej organizácii,

* aby buď zaplatili daň v aktuálne platnej lehote, teda k 31. marcu 2020,
* alebo aby si v tejto lehote požiadali o odklad maximálne do júna a sledovali vývoj situácie. Týmto postupom s určitosťou zabezpečia, že budú môcť poukázať 2 % zo svojich daní.
* Zamestnanci, ktorým robí ročné zúčtovanie dane zamestnávateľ, môžu urobiť vyhlásenie poukázaní 2 %  v lehote do 30. 4. za okolností, že ročné zúčtovanie dane zamestnávateľ urobí do 31. 3.
Overte, si, či zamestnávateľ splní túto povinnosť včas.

„Ak daň za rok 2019 nebude zaplatená v termíne na podanie daňového priznania, bude mať daňovník síce nedoplatok, za ktorý nedostane žiadnu sankciu, ale súčasne nemôže nakladať s podielom dane, pretože nedodržal postup podľa zákona,“ uvádza právna analýza.

Je preto potrebné, aby daňovníci, ktorí plánujú poukázať 2 % z dane našej neziskovej organizácii, podali daňové priznanie do konca marca, alebo požiadali v tejto lehote o odklad. Inak už nebudú môcť nakladať s podielom dane. Podľa nariadenia vlády síce môžete podať a uhradiť daň do 30. 6. 2020 bez sankcie, v tomto termíne však už nemôžete nakladať s podielom dane. Je potrebné, aby sa o odklad žiadalo písomne 💻📩📋v lehote na podanie daňového priznania, resp. elektronicky: tlačivo si môžete stiahnuť na tomto linku: Tlačivo o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania

Prečítajte si plné znenie právneho stanoviska.

Ak chcete aj naďalej meniť život ľuďom s duševnou poruchou:  PODPORTE  ich  svojimi 2%, 3%. Stiahnite si náš leták  letak na 2%_20 a poproste o jeho umiestnenie vo firme, alebo organizácii u Vašich ochotných príbuzných alebo rodiny.

Chcem darovať 2%, 3% a som:
1) Postup pre – ZAMESTNANCOV – klikni: TU
2) Postup pre – FYZICKÉ OSOBY – klikni: TU
3) Postup pre – PRÁVNICKÉ OSOBY – klikni: TU

……už 25 rokov pomáhame v MOSTe  ľuďom s duševnou poruchou a ich príbuzným. Vďaka Vašim 2% im podávame ruku, aby mohli vyjsť zo svojej samoty.  Aká je vďaka Vám naša podpora, práca s ľuďmi s duševnou poruchou, si môžete pozrieť aj : TU

Údaje do tlačív o podporenej organizácií:

POZOR ZMENA! IČO sa od roku 2018 zarovnáva sprava.

Názov: Dom sociálnych služieb – MOST, n.o.
Sídlo:  Haanova, 2694/ 10, 851 04 Bratislava-Petržalka
Právna forma: Nezisková organizácia
IČO:  36077127

Ako nám ešte môžete pomôcť?:

* Stiahnite si náš leták letak na 2%_20 a poproste o jeho umiestnenie vo firme, alebo organizácii u Vašich ochotných príbuzných alebo rodiny.
* Ak viete o nejakej firme, ktorej by sme mohli poslať žiadosť na % z dane, napíšte nám prosím jej adresu na info@dss-most.sk, radi žiadosť zašleme.
* Zdieľajte, prosím, našu fb stránku Dom sociálnych služieb – MOST, n.o. s priateľmi.

Ďakujeme všetkým darcom ♥, ktorí nám prispeli. V minulom roku ste nám poukázali 2442,54€. Tento finančný dar sme využili na zaplatenie nájomného zmiešaného bytu pre poskytovanú službu Podporovaného bývania a tvorivé dielne v rámci Rehabilitačného strediska, keďže príspevky zo štátu a obce sú nepostačujúce.
Cieľom našej práce je podpora a pomoc ľuďom znevýhodnených duševnou poruchou a ich rodinám. Aktivity našej organizácie vnímame ako sprevádzanie klienta na jeho ceste k samostatnosti, na ktorej ho podporujeme už od pobytu v nemocnici tak, aby zvládal problémy bežného života a dosiahol podľa možností svoje ciele.

Vaši MOSTáci