10.10.web

10. október – Svetový deň duševného zdravia

V roku 1991 Svetová federácia za duševné zdravie (WFMH) vyhlásila 10. október za Svetový deň duševného zdravia, s cieľom zvýšiť informovanosť verejnosti v otázkach duševného zdravia na celom svete.

Prinášame Vám výpoveď našej klientky Moniky o živote so schizofréniou. “Život máme len jeden. A tak, či už s diagnózou, alebo bez nej, musíme ho žiť najaktívnejšie, ako sa dá”.

Celý článok si prečítate tu: Keď duša ochorie

DK18_MOST_Monika web

Predstavte si pacienta na psychiatrii, ktorý pôsobí krehko, zraniteľne s rôznym rozsahom narušeného vzťahu k realite, zaskočený svojou hlbokou skúsenosťou so psychózou. Po zvládnutí akútnej fázy psychózy odchádza domov do ambulantnej starostlivosti s množstvom nepríjemných symptómov, nejasnou predstavou ako ďalej. Často nejasné alebo aj neprijaté vysvetlenie psychiatra o chorobe, či poruche, ktorú práve prekonáva, udržiavajú jeho bezradnosť a izolovanosť. Podobne obchádza aj jeho príbuzný. Obaja sú so psychózou osamelí.

Za Dss-MOST,n.o.: Zuzana Zatloukalová, www.dss-most.sk