Nadacia Delll

Ďakujeme Nadačnému fondu DELL ♥

Koronavírus nás v Dss-MOST-e nezastaví aj vďaka finančnej podpore od Nadačný fond Dell v Nadácii Pontis  👏👍🙌.

Aj v tomto zložitom období sa zameriavame na šírenie osvety o duševných poruchách, poskytujeme pomoc širokej verejno20201126_080605sti prostredníctvom telefonických a osobných sociálnych poradenstiev, rozšírených pro bono psychoterapií.

Keďže vnímame zložitú situáciu nie len pre ľudí s duševnou poruchou, rozšírili sme pro bono terapiu pre ľudí v núdzi, preto sme potrebovali  zabepečiť miestnosť – kanceláriu na výkon týchto služieb. Jednalo sa o rekonštrukciu – vymaľovanie, položenie podlahy a nábytok. Nová kancelária bude slúžiť ako pracovňa Pro bono terapie, kancelária Podporovaného bývania a hovorňa sociálnych služieb (Sociálne poradenstvo, Rehabilitačného strediska).

Práve vďaka spoločnosti DELL a ich zamestnancov, sme mohli úspešne zrealizovať tento potrebný projekt.

Vďaka patrí aj našej Mestskej časti Petržalka. 
Vaši MOSTáci Petržalka Dell Nadácia Pontis