24_most_web new 1

“Darcovský maratón #24 hodinovka pre MOST”…

aby mohlo platiť : “MOST mi dáva zmysel ráno vstať

Všetci, ktorí ste nám prispeli , stali ste sa našim hrdinom/kou na Dobrej krajine a podporte našu prácu tu: Dobrý projekt

Milé darkyne, milí darci,

ďakujeme za vaše dary, počas darcovského maratónu sme spoločne vyzbierali 152€.

Aj tento príspevok nám pomôže uskutočniť náš cieľ, aby ľudia s duševnou poruchou neboli sami ale s nami, a vyjsť im zo samoty 4 stien.

Ďakujeme