vyzva LL2024

Pomôžte presťahovať Rehabilitačné stredisko

,aby sme tu mohli byť pre ľudí s duševnou poruchou

DARUJTE ♥

Milé darkyne a darci, ďakujeme za akýkoľvek príspevok tu:

https://www.ludialudom.sk/vyzvy/14853

aleboqr-code

⇐ prostredníctvom QR code 

Našim cieľom a zámerom je preklenúť náročné obdobie, v ktorom nám chýbajú prostriedky na prevádzku

Rehabilitačného strediska a na sťahovanie. Po 13 rokoch sa ideme presťahovať do nových priestorov, kvôli výpovedi z nájmu z doterajších priestorov.

Pre riešenie tejto situácie sa obraciame na Vás, milé darkyne a darci. Vaša finančná pomoc v akejkoľvek hodnote (každé euro sa ráta) nám pomôže zafinancovať nárast energií terajších priestorov, nákladov na sťahovanie, prevádzku nových priestorov, aby sme mohli poskytovať pomoc aj ďalšie roky. Nevzdávame sa, aj napriek ťažkej prevádzkovej situácii tu chceme byť pre ľudí s duševnou poruchou.

    Za celú našu 29 ročnú existenciu naša sociálna služba nebola v takom ohrození. Predstaviteľom mestskej časti Petržalka ďakujeme za pomoc pri riešení tejto situácie.

Náklady na energie pre Rehabilitačné stredisko na Haanovej 10, Petržalka –Bratislava, sa vyšplhali, do neúnosnej výšky. Extrémne navýšený mesačný predpis služieb nájmu na sumu 1172,76 €/mesiac  oproti roku 2022 –  438,73€.

Šetríme, kde je to možné. Pre riešenie tejto situácie sa obraciame na Vás. Vaša finančná pomoc nám pomôže:    

– predísť ukončeniu poskytovania sociálnej služby, pokryť služby nájmu na 2 mesiace           

– zafinancovať náklady na sťahovanie, úpravu nových priestorov (ako maľovanie, výmena a oprava sanity, podláh, okien, elektrikárske práce a a drobné stavebné úpravy a pod.)

V Dss- MOSTe sa snažíme sprevádzať klientov na ceste k čo najväčšej samostatnosti, podporovať ich pri zvládaní problémov bežného života, predísť relapsom a možným hospitalizáciám. Aby ľudia s duševnou poruchou neboli sami ale s nami.

Ústami našich klientov, čo pre nich znamená možnosť navštevovať Dss-MOST:

Maťo:“Po vlastnej rodine, je MOST druhá moja rodina, kde rád chodím, lebo tu mám 3 kámošky a veľa kamarátov. Som tu spokojný, že nesedím sám doma pri telke.“            Anonymne:„Do MOSTU chodím veľmi rada. Je to pre mňa druhá rodina. Vďaka MOSTu sa mi polepšila psychika. Našla som si tu kamarátov. Sú tu fajn pracovníci, vždy so všetkým ochotne pomôžu, ak mám nejaký problém. Do MOSTu chodím s radosťou lebo je tu super“.                                                                                                                     Jožko:“ Lebo je tu dobrá spoločnosť. Mám tu veľa dobrých kamarátov. Je tu zábava a dobrý denný program.“

   Sme vám zo srdca povďační, ak našu prácu podporíte. Sme tu stále pre nich ” aby ľudia s duševnou poruchou neboli sami ale s nami”.

Ďakujeme, MOST-áci . Prispieť môžete tu, ďakujem, ste super.

Vaša Zuzana Zatloukalová a MOSTáci