2% (3%) z dane postup pre zamestnancov

Ďakujeme všetkým darcom ♥, ktorí nám prispeli.  V minulom roku ste nám poukázali 4276,2€. Tento finančný dar sme využili na zaplatenie nájomného zmiešaného bytu pre poskytovanú službu Podporovaného bývania a tvorivé dielne v rámci Rehabilitačného strediska, keďže príspevky zo štátu a obce sú nepostačujúce.

Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov

Ak ste ZAMESTNANCOMza ktorého odvádza daň zamestnávateľ:

1. Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň do 15.2.2022. Žiadosť nájdete tu: Žiadosť o zúčt.dane r. 2021

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplateni dane 2021.

3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane. Ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech prijímateľa poukázať 3% z Vašej zaplatenej dane.

4. Dôkladne vyplňte MOST_vyhlásenie 2% dane 2021_edit

5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie (z bodu 4 ) spolu s Potvrdením (z bodu 2), doručte do 30.04.2022 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Radi Vám s vypĺňaním pomôžeme, obráťte sa na nás: info@dss-most.sk alebo 0911 404 656.

– Obe tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Údaje do Vyhlásenia:

Názov: Dom sociálnych služieb – MOST, n.o.

Sídlo:  Bratislava-Petržalka, 851 04, Haanova, 2694/ 10

Právna forma: Nezisková organizácia

IČO:  36077127

POZOR ZMENA! IČO sa od roku 2018 zarovnáva sprava.

Zdroj: www.rozhodni.sk

Ak chcete aj naďalej meniť život ľuďom s duševnou poruchou:  PODPORTE  ich  svojimi 2%, 3%. Stiahnite si náš leták  lDss_MOST_letak_2%_22 a poproste o jeho umiestnenie vo firme, alebo organizácii u Vašich ochotných príbuzných alebo rodiny.