2% (3%) z dane postup pre zamestnancov

Ďakujeme všetkým darcom ♥, ktorí nám prispeli.  V minulom roku ste nám poukázali 4247,33€. Tento finančný dar sme využili na zaplatenie nájomného a tvorivé dielne v rámci Rehabilitačného strediska, keďže príspevky zo štátu a obce sú nepostačujúce.

Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancovDarovať 2% z mojich daní

Ak ste ZAMESTNANCOMza ktorého odvádza daň zamestnávateľ:

1. Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň do 15.2.2024. Žiadosť nájdete tu: ziadost_o_RZ

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil PotvrdeniePotvrdenie_za_2023.

3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane. Ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie-o-vykone-dobrovolnickej-cinnosti, môžete v prospech prijímateľa poukázať 3% z Vašej zaplatenej dane.

4. Dôkladne vyplňte Vyhlásenie:  MOST_vyhlásenie 2% dane 2023_edit

5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie (z bodu 4 ) spolu s Potvrdením (z bodu 2), doručte do 30.04.2024  na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Radi Vám s vypĺňaním pomôžeme, obráťte sa na nás: info@dss-most.sk alebo 0911 404 656.

– Obe tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Údaje do Vyhlásenia:

Názov: Dom sociálnych služieb – MOST, n.o.

Sídlo:  Bratislava-Petržalka, 851 04, Haanova, 2694/ 10

Právna forma: Nezisková organizácia

IČO:  36077127

POZOR ZMENA! IČO sa od roku 2018 zarovnáva sprava.

Zdroj: www.rozhodni.sk

Ak chcete aj naďalej meniť život ľuďom s duševnou poruchou:  PODPORTE  ich  svojimi 2%, 3%. Stiahnite si náš leták  Dss_MOST_letak_2%_24 web a poproste o jeho umiestnenie vo firme, alebo organizácii u Vašich ochotných príbuzných alebo rodiny.