rs program

#gaucovavyzva alebo Koronavírus nás nezastaví, sme tu pre ľudí

s duševnou poruchou

Zapojiť sa môžete tu: #gaucovavyzva

Napriek situácii, ktorej čelíme, staráme sa o 6 ľudí s duševnou poruchou v našich 2 bytoch Podporovaného bývania – nájomné musíme platiť. Rehabilitačné stredisko – zavreté ale 34 klientom sa venujú pracovníci, pracujú na diaľku – mzdy vyplácame, nájom nám beží. Od marca do 25.3. do 28.4. 2020 bolo poskytnutých 28 psychoterapií ľuďom v núdzi v rámci projektu pro bono pri psychologickej ambulancii – telefónne poplatky, potreba nových mobilov, telefonické poradenstvo pre širokú verejnosť funguje. … A preto budeme zo srdca povďační, ak našu prácu podporíte. Sme tu stále pre nich ” aby ľudia s duševnou poruchou neboli sami ale s nami”.

Ďakujeme, MOST-áci