kon-ako-konicek

Hipoterapia – Konskou silou vpred

V rámci projektu Konskou silou vpred, ktorý práve prebieha vďaka finančnej podpore Mestskej časti Bratislava – Petržalka, sa klienti Dss-MOST, n.o. venujú hipoterapii.

Našim partnerom v projekte je aj hipoterapeutické centrum, občianske združenie Kôň ako Koníček, sídliace na Závodisku, š.p. v Petržalke.

Vďaka podpore od Mestskej časti Petržalka sa klientom s duševným ochorením umožnil kontakt s koňom, ktorý je nápomocný pri uvoľnení napätia, úzkosti a zábran. Kontakt s koňom zlepšuje schopnosť klientov prispôsobovať sa, sústrediť sa, presadzovať sa a zároveň zamestnáva všetky ich zmysly. Starostlivosť o koňa rozšíri zručnosti klientov a posilní ich kompetencie. Jazda na koni, starostlivosť a kontakt s koňmi im dodá sebadôveru a môže zlepšiť ich komunikačné schopnosti.

  • Cieľom projektu je rozvinúť u ľudí so závažnou duševnou poruchou vzťah k športu, podporiť ich aktivitu, ktorá býva často znížená nielen duševnou poruchou, ale aj obmedzená nedostatkom finančných prostriedkov na voľnočasové aktivity. Zmysluplné využitie voľného času môže prispievať v budúcnosti k lepšej sociálnej začlenenosti našich klientov a sprostredkovane napr. aj ku znižovaniu možností ich bezdomovectva, prípadne kriminality. Tieto sociálno-patologické javy sú pri nedostatku kvalitného sociálneho zázemia a možností zmysluplnej sebarealizácie.
  • Hipoterapia ako jedna z terapeutických aktivít pre ľudí s psychickými ochoreniami môže zároveň podporiť aj petržalskú organizáciu Závodisko Bratislava.

Fotogalériu z projektu nájdete tu: Hipoterapia Dss-MOST, n.o.

Naše veľké Ďakujeme ♥ venujeme Mestskej časti Petržalka! erb-mc

Vaši MOSTaci

Dss-MOST, n.o. je dlhodobo jedným z poskytovateľov sociálnych služieb zameriavajúcich sa na ľudí s duševnou poruchou v Petržalke.