kampan zi

Kampaň “Neprežívaj. Ži.” MÝTY A FAKTY O SCHIZOFRÉNII

50 000
Takmer 50 000 ľudí na Slovensku trpí schizofréniou.
16 – 25
Vek, kedy sa schizofrénia najčastejšie prejaví u mužov.
20
Schizofrénia je jednou z 20 najčastejších príčin zdravotného obmedzenia na svete.
25 – 30
Vek, kedy sa schizofrénia najčastejšie prejaví u žien.
Oficiálna stránka kampane “Neprežívaj. Ži.” tu: web Neprežívaj. Ži.
Dozviete sa na nej všetky dôležité informácie o schizofrénii. Vysvetlí mýty a ponúkne fakty. Motivuje príbehom Daniela Kapitána, mladého speváka so schizofréniou.

MÝTY A FAKTY O SCHIZOFRÉNII

Mýtus č. 1

„Človek so schizofréniou má rozdvojenú osobnosť“

FAKT: Tento mýtus je jedným z najčastejších. Nie je to však pravda. Ľudia s týmto ochorením sa nesprávajú ako dve rôzne osobnosti. Schizofrénia sa prejavuje tým, že strácajú kontakt s realitou a vnímajú neexistujúce veci a veria im.

Mýtus č. 2

„Väčšina ľudí so schizofréniou je agresívnych a nebezpečných“

FAKT: Informácie o ľuďoch s týmto ochorením, na ktoré médiá upozorňujú, mávajú často negatívny kontext. Ak sa píše o násilných trestných činoch, väčšinou sa objaví hypotéza, či ich nespáchal duševne chorý človek. Štatistiky informujú, že skutočnosť je odlišná. Oveľa viac ľudí, ktorí netrpia schizofréniou, pácha trestné činy. Človek so schizofréniou sa síce môže z času na čas správať nepredvídateľne, no väčšinou nejde o kriminálne správanie. A už vôbec nie vtedy, keď podstupuje pravidelnú liečbu.

Mýtus č. 3

„Rodičia môžu svojmu dieťaťu spôsobiť schizofréniu zlou výchovou“

FAKT: Za prepuknutie prejavov tohto ochorenia sa často viní najbližšia rodina. Schizofrénia je však závažné ochorenie, ktorý má biologický základ v mozgu. Bežné rodičovské chyby vo výchove, pokiaľ nejde o zneužívanie či týranie, schizofréniu nespúšťajú.

Mýtus č. 4

„Môj príbuzný mal schizofréniu, takže ju určite budem mať aj ja“

FAKT: Genetika je skutočne jednou z príčin vzniku tohto ochorenia. No to, že niekto vo vašej rodine trpí schizofréniou, nevyhnutne neznamená, že ju budete mať aj vy. Ak má chorobu jeden z rodičov, riziko je len 10 %. Samozrejme, čím viac vašich príbuzných schizofréniou trpí, tým viac sa zvyšuje pravdepodobnosť, že môžete tiež ochorieť. Dôležité je poznať pravidlá psychohygieny, ktoré pomáhajú chrániť sa pred prepuknutím tohto ochorenia. Patrí k nim napríklad naučiť sa schopnosti lepšie zvládať stres a tiež vyhýbať sa drogám.

Mýtus č. 5

„Schizofrénia nie je skutočná choroba. Ľudia, ktorí ňou trpia, sú len leniví a vymýšľajú si“

FAKT: Tento mýtus je nielen nepravdivý, ale pre človeka so schizofréniou môže byť aj veľmi nebezpečný. Odlišné vnímanie a chápanie sveta je jedným z prejavov ochorenia. Problémy v zamestnaní alebo nezáujem o rôzne aktivity nespôsobuje lenivosť, ale odlišné fungovanie mozgu a vnímanie sveta.