25rokov MOST vyrocie web

MOST je tu už viac ako štvrťstoročie pre ľudí s duševnou poruchou!

Dámy a páni,
MOST má 26 rokov.
” Viac ako štvrťstoročie podporuje klientov na ceste ku väčšej samostatnosti, k lepšiemu zvládaniu záťaže každodenného života, k pestrejšiemu a bohatšiemu životu. Spoločne sa učíme vzájomnému rešpektu, úcte a partnerskému vzťahu. Učíme sa tvoriť spoločne dohody a pravidlá, aj to, ako sú dôležité pre naše spolužitie. Učíme sa tolerovať ako sme veľmi rôzni a ako udržiavať dobré vzťahy.
Želám MOSTu do ďalšieho štvrť storočia nech sa nám naďalej darí a nech sme všetci zdraví.”
Zakladateľka: PhDr. Andrea Beňušková

Podporiť našu prácu aj naďalej môžete tu: Darujem ľuďom s duševnou poruchou

Naopak, napriek ťažkému obdobiu, ktorému všetci čelíme, naďalej pokračujeme v našej práci.

  • Staráme sa o 8 ľudí s duševnou poruchou v našich 2 bytoch Podporovaného bývania.
  • Rehabilitačné stredisko – 33 klientom s duševnou poruchou sa venujú pracovníci.
  • Poskytujeme psychoterapie ľuďom v núdzi v rámci projektu pro bono pri psychologickej ambulancii .
  • Poradenstvo pre širokú verejnosť funguje. …

A preto budeme zo srdca povďační, ak našu prácu podporíte cez darovaciu bránu Darujme.sk, priamo tu : Darujme.sk MOSTu .

VAŠICH 10€ = nám pokryje 2 hodinovú prácu nášho psychológa pre 9 -tich klientov, samostatnosť, nie samota.

Sme tu stále pre nich ” aby ľudia s duševnou poruchou neboli sami ale s nami”. Ďakujeme zo ♥ všetkým našim darcom, ktorí nás podporujú, bez vás by to nešlo.

Veľmi radi by sme s vami zostali v kontakte, prosím, sledujte nás na našom FB: FB MOST alebo na našej web stránke: Dss-MOST, web

za náš celý MOST, s vďakou Zuzana Zatloukalová

Náš Dss – MOST, nezisková organizácia je tu už 26 rokov v Bratislave. Pomáhame uzavretým ľuďom s duševným ochorením, najmä schizofréniou či afektívnymi poruchami. Našou víziou je spoločnosť, v ktorej ľudia s duševnými poruchami budú akceptovanou súčasťou života spoločnosti: ” Aby ľudia s duševnou poruchou boli s nami a nie sami”.