Nadacia Orange 22 – kópia - 1

Nadácia Orange

Vďaka Nadácii Orange,
sme mohli úspešne zakončiť náš projekt, ktorý sa uskutočnil vďaka podpore z grantového programu Digitálny svet pre každého.
Práve vďaka projektu – Rozvíjanie digitálnych zručností pre ľudí s duševnými poruchami, sme skvalitnili naše staré notebooky a zakúpili aj nové.
Klientom sme do miestnosti dali wi-fi zosilňovač, kvôli lepšiemu internetovému signálu a aby mohli využívať internet aj mimo programu. Našou cieľovou skupinou sú dospelí ľudia v invalidnom dôchodku pre závažné duševné poruchy z okruhu psychotických a afektívnych porúch. Klienti prejavili o aktivitu projektu záujem, zapájali sa v rámci svojich možností a limitov, ktoré spôsobuje ochorenie. Vidíme dôležitosť v projekte pokračovať nielen kvôli terajším, ale aj novým klientom. Program sme sa snažili prispôsobiť klientom, nepreťažovať ich a nevyvíjať na nich nátlak a stres, ktorý ťažko zvládajú.
Ďakujeme zo ♥, Vaši MOSTáci
Nadácia Orange
Dom sociálnych služieb – MOST, n.o.