týždňa ludskych prav 23

„Neexistuje sloboda bez vzájomného porozumenia.“

(Albert Camus) … Právo na život

… vzdelávanie

… prácu

… slobodu a osobnú bezpečnosť …

… o týchto ľudských právach a mnohých ďalších hovorí Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.

A keďže chceme, aby boli o nich informovaní i ľudia s duševnou poruchou rozhodli sme sa, že si u nás v MOST-e zorganizujeme týždeň ľudských práv.

20230726_114201

Klienti si v rámci výtvarných dielní vytvorili plagát, kde zakomponovali obrázky i text týkajúci sa ľudských práv.

Počas komunít boli niekoľkokrát edukovaní o konkrétnych článkoch z dohovoru, ktoré boli spestrené zaujímavými diskusiami.

V nich klienti mali možnosť vyjadriť i svoj vlastný názor či skúsenosti, s ktorými sa počas života stretli. Bohužiaľ, väčšinou išlo o negatívne skúsenosti v rámci uplatnenia sa na trhu práce či nedostatočnú informovanosť. Často sa stretli s nepochopením či diskrimináciou a ich práva či sloboda boli porušované.

20230728_100601Drž20230726_112430me sa preto nášho motta: „Aby ľudia s duševnou poruchou neboli sami, ale s nami.“

20230728_095200