MOST GT 21

Ďakujeme ♥ 30.11.

 GivingTuesday, oslávili sme spolu sviatok darovania! Počas sviatku darovania ste nám venovali 190€ Patrí Vám –  našim darcom menovite a to Svetlana Miženková, Ildikó Csandová, Fero, Stanislav Sopira, Martin Krásnohorský (vecný dar)  veľká vďaka. ♥ Bližšie o #GivingTuesday, 30.11.2021 #GivingTuesday vznikol v roku 2012 ako odpoveď na nákupný ošiaľ Black Friday či Cyber Monday a dnes […]

čítať ďalej...
PSS

Poďakovanie Prvej stavebnej sporitelni za poskytnutý finančný dar

Milá Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. zo vám ďakujeme za vašu finančnú podporu. V rámci finančného daru, ktorí ste našej neziskovej organizácii poskytli, sme mohli zaplatiť jednomesačné nájomné vo výške 750€, za náš byt v službe Podporovaného bývania pre ľudí s duševnou poruchou. Ďalej sme mohli zrealizovať nákup chladničky vo výške 265,10€ do našej ďalšej služby […]

čítať ďalej...
rs program

#PodporaMOSTu alebo Koronavírus nás nezastaví, sme tu pre ľudí s

 duševnou poruchou Zapojiť/PodporaMOSTu sa môžete tu:  #PodporaMOSTu Náš príbeh Milí darci, zo srda Vám ďakujeme za vašu podporu. Napriek situácii, ktorej čelíme, staráme sa o 6 ľudí s duševnou poruchou v našich 2 bytoch Podporovaného bývania – nájomné musíme platiť. Rehabilitačné stredisko – 33 klientom sa venujú pracovníci, mzdy vyplácame, nájom nám beží. Za rok 2020 […]

čítať ďalej...
25rokov MOST vyrocie web

MOST je tu už viac ako štvrťstoročie pre ľudí s duševnou poruchou!

Dámy a páni, MOST má 26 rokov. ” Viac ako štvrťstoročie podporuje klientov na ceste ku väčšej samostatnosti, k lepšiemu zvládaniu záťaže každodenného života, k pestrejšiemu a bohatšiemu životu. Spoločne sa učíme vzájomnému rešpektu, úcte a partnerskému vzťahu. Učíme sa tvoriť spoločne dohody a pravidlá, aj to, ako sú dôležité pre naše spolužitie. Učíme sa […]

čítať ďalej...
letak na AMB_20

Dss-MOST, n.o. ponúka služby psychologickej ambulancie

v Bratislave Pre koho: Psychologické služby sú prioritne určené pre klientov s nízkym príjmom, predovšetkým pre pacientov či bývalých pacientov psychiatrie, ich príbuzných a ľudí, ktorí sa ocitli v náročnej životnej situácii. Kde: Službu poskytujeme v  priestoroch Dss-MOST, n.o., na Haanovej 10, Bratislava-Petržalka. O službe: V psychologickej ambulancii poskytujú klinický psychológ a psychoterapeuti odborné služby, […]

čítať ďalej...
Podpora covid – kópia (1)

Pokojné Vianoce a šťastný úspešný Nový rok 2021, pohodu, lásku

v  kruhu  svojich  najbližších, zdravie,  osobné a  pracovné úspechy v  Novom  roku  2021, želá  Dom sociálnych služieb – MOST, n.o.   Náš MOST je tu už štvrťstoročie pre ľudí s duševnou poruchou! Dámy a páni, MOST má 25 rokov “Štvrťstoročia podporuje klientov na ceste ku väčšej samostatnosti, k lepšiemu zvládaniu záťaže každodenného života, k pestrejšiemu […]

čítať ďalej...
« Previous Page Next Page »