PSS

Poďakovanie Prvej stavebnej sporitelni za poskytnutý finančný dar

Milá Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
zo 💞 vám ďakujeme za vašu finančnú podporu.
V rámci finančného daru, ktorí ste našej neziskovej organizácii poskytli, sme mohli zaplatiť jednomesačné nájomné vo výške 750€, za náš byt v službe Podporovaného bývania pre ľudí s duševnou poruchou.
Ďalej sme mohli zrealizovať nákup chladničky vo výške 265,10€ do našej ďalšej služby Rehabilitačného strediska, aby sme mohli opätovne otvoriť dielňu Kuchynka, kde sa naši klienti učia samostatnému vareniu.
Klienti prejdu celým procesom, od nákupu potravín 👉 varenie 👉umytie riadov.
Ďakujeme, Vaši MOSTáci