Podpora covid – kópia (1)

Pokojné Vianoce a šťastný úspešný Nový rok 2021, pohodu, lásku

v  kruhu 

svojich  najbližších,

zdravie,  osobné a  pracovné

úspechy v  Novom  roku  2021,

želá 

Dom sociálnych služieb – MOST, n.o.

 

Náš MOST je tu už štvrťstoročie pre ľudí s duševnou poruchou!

Dámy a páni,

MOST má 25 rokov

“Štvrťstoročia podporuje klientov na ceste ku väčšej samostatnosti, k lepšiemu zvládaniu záťaže každodenného života, k pestrejšiemu a bohatšiemu životu. Spoločne sa učíme vzájomnému rešpektu, úcte a partnerskému vzťahu. Učíme sa tvoriť spoločne dohody a pravidlá, aj to, ako sú dôležité pre naše spolužitie. Učíme sa tolerovať, ako sme veľmi rôzni a ako udržiavať dobré vzťahy. Želám MOSTu do ďalšieho štvrť storočia nech sa nám naďalej darí a nech sme všetci zdraví.”

Zakladateľka: PhDr. Andrea Beňušková

Podporiť našu prácu aj naďalej môžete tu: https://dss-most.darujme.sk/1555/

 

Sme tu stále pre nich, aby ľudia s duševnou poruchou neboli sami, ale s nami. Ďakujeme zo ♥ všetkým našim darcom, ktorí nás podporujú, bez vás by to nešlo.

Za náš celý MOST, s vďakou Zuzana Zatloukalová

Sledovať našu prácu môžete tu: http://www.dss-most.sk/

alebo na našom FB: https://www.facebook.com/DssMost/