Vianoce 2022

Pokojné Vianoce a šťatný nový rok vám praje Dss-MOST. Sme vďační, že ste v uplynulom náročnom

roku s nami a našimi klientmi, stáli pri nás, podporovali našu prácu pre ľudí s duševnou poruchou.
Prajeme krásny a pokojný čas Vianoc a šťastný nový rok.

Vaši MOSTáci

Náš Dss – MOST, nezisková organizácia je tu už 27 rokov v Bratislave. Pomáhame uzavretým ľuďom s duševným ochorením, najmä schizofréniou či afektívnymi poruchami. Našou víziou je spoločnosť, v ktorej ľudia s duševnými poruchami budú akceptovanou súčasťou života spoločnosti: ” Aby ľudia s duševnou poruchou boli s nami a nie sami”.

Milé darkyne, milí darcovia,

zo ♥  Vám ďakujeme za vašu podporu.

Ťažké obdobie nás v Dss-MOST-e nezastaví. Aj v tomto zložitom období sa zameriavame na šírenie osvety o duševných poruchách, poskytujeme pomoc prostredníctvom telefonických poradenstiev, psychoterapií. Snažíme sa pomôcť našim klientom predísť relapsom a možným hospitalizáciám.

Venujeme sa 33 klientom v Rehabilitačnom stredisku.

Za rok 2021 bolo poskytnutých 558 psychoterapií 46 ľuďom v núdzi v rámci projektu pro bono pri psychologickej ambulancii.

A preto budeme zo srdca povďační, ak našu prácu podporíte. Sme tu stále pre nich – “aby ľudia s duševnou poruchou neboli sami ale s nami”.
Ďakujeme, MOST-áci

A preto budeme zo srdca povďační, ak našu prácu podporíte tu: https://www.ludialudom.sk/profil/detail/1438ludialudom_web-e1584615215355

Sme tu stále pre nich ” aby ľudia s duševnou poruchou neboli sami ale s nami”.

Ďakujeme, MOST-áci