letak na AMB_23_Pro bono

Ponúkame služby psychoterapie Pro bono terapeutmi  pre klientov v náročnej životnej situácii

Dom sociálnych služieb – MOST, n.oponúka služby psychoterapie Pro bono terapeutmi

Pre koho:

Terapeutické služby v tomto programe sú prioritne určené klientom, ktorým je bežná ambulantná starostlivosť ťažko dostupná – s nízkym príjmom,  pre ľudí so skúsenosťou s duševným ochorením, ich príbuzných a ľudí, ktorí sa ocitli v náročnej životnej situácii, z ktorej nevedia nájsť sami východisko.

Terapia je poskytovaná našimi dobrovoľnými Pro bono terapeutmi.

Klient za sedenia uhrádza len manipulačný poplatok.

Kde:

Službu poskytujeme v priestoroch Dss-MOST, n.o. na Haanovej 10, 85104 Bratislava – Petržalka

Kontakt:

Odborný zástupca: Mgr. Anna Paulovičová

Psychológ: Mgr. Tatiana Rybecká

tel. číslo: 0904 986 084

email: psychologicka.ambulancia@dss-most.sk