letak_pro bono_17 web

Ponúkame Vám: PRO BONO PSYCHOTERAPIU PRE KLIENTOV

PROJEKT PRO BONO PSYCHOTERAPIE PRE KLIENTOV

Pre pacientov, bývalých pacientov psychiatrie, ich príbuzných a pre ľudí, ktorí sa ocitli v situácii, z ktorej nevedia nájsť sami východisko, ponúkame Pro bono psychoterapiu s našimi dobrovoľnými psychoterapeutmi.

Naši terapeuti sú psychológovia, sociálni pracovníci, lekári, ktorí si po štúdiu na vysokej škole dopĺňajú vzdelanie o akreditovaný psychoterapeutický výcvik a pracujú pod svojou výcvikovou supervíziou.

Štandardné sedenie trvá cca 55 minút. Pro bono psychoterapia je určená prioritne ľuďom s nízkymi príjmami. Minimálny manipulačný poplatok je určený na pokrytie prevádzkových nákladov projektu.

Odborným garantom projektu je PhDr. Andrea Beňušková. Termín návštevy si treba vopred telefonicky dohodnúť na telefónnom čísle: 0903 767 040 alebo mail psychologicka.ambulancia@dss-most.sk.