IMG_7431

Ukončená aukcia obrazu nášho Lacka

Milí priatelia MOST-u,

k 31.5.2018 ukončujeme  internetovú aukciu obrazu nášho klienta Lacka.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa jej zúčastnili.

“Nazvali ma Ladislav Mocik, mám 24 rokov a depresiu. Nezvyknem maľovať obrazy len na to, aby sa páčili. Väčšinou mám čo povedať. Ale teraz si neviem vybrať. Tak je tu obraz znázorňujúci ako myšlienky vyvolávajú zmeny.

Prvá tretina obrazu je chaotická. Má vyjadrovať vnútorný svet, ktorý nevidieť. Začiatok, zrod myšlienok alebo minulosť… Postupne prechádza do druhej tretiny, štylizovanej polovice tváre. Súbežné žlté čiary v nej vytvárajú určitý chabý poriadok. Má predstavovať svet, ktorý je vidieť. S viacerými pravidlami. To je realita alebo prítomnosť. Keď sa myšlienka mení na slovo, dielo alebo čin… Tretia časť, tá „prázdna” je budúcnosť. Svet do ktorého myšlienka ešte len preniká…”

Ladislav Mocik, autor

Zapojte sa do aukcie a získajte originálny obraz. Stačí pridať vašu aukčnú ponuku. Celý výťažok poputuje organizácii Dss-MOST, n. o. Už 23 rokov pomáha uzavretým ľuďom s duševnými poruchami, najmä schizofréniou či afektívnymi poruchami. Vďaka vám vytvára pre dospelých ľudí s duševnou poruchou podmienky na čo najväčšiu samostatnosť v bežnom živote a odbremeňuje tak ich rodiny. Viac o projekte TU.

Maľba vznikla na maliarskom plátne, na ráme EKO 60 x 80 cm. Autor použil akrylové farby.

„Lacková tvorba mi je blízka, aj vďaka tomu, že sa poznáme už niekoľko rokov v našej neziskovej organizácii Dss-MOST, n.o., kde sa venujeme ľuďom s duševnou poruchou. Jeho osobné spovede, ktoré sprevádzajú diela, Vám ešte viac priblížia tvorivý svet fantázie, predstavivosti, atypickosti, neodoláte im. Kúsok z inakosti Vás zlákala a možno práve týmto obrazom sa priblížime cez náš MOST do Vášho sveta . Ja som neodolala, jeden z Lackových obrazov má v mojom byte priestor.”

Zuzana Zatloukalová, Dss-MOST, n.o

Takto vznikalo toto dielo

Ste vítaní! Vaši MOST-áci