prednášky - leták charitaba stvr

Pozývame Vás na:

Bratislavská arcidiecézna charita

v spolupráci s Mestskou časťou Bratislava Ružinov Vás pozýva na prednášky

26.9.2017

„Vyhorenie – ako mu predchádzať?“

lektor: PhDr. Zlatica Barková

12.10.2017

„Podporované zamestnávanie ľudí so zdravotným znevýhodnením“ lektor: PhDr. Viera Záhorcová

15.11.2017

„Aké sú formy pomoci pri stanovení psychiatrickej diagnózy?“

lektor: MUDr. Dana Krajčovičová, PhD.

miesto konania:

DK Ružinov, Ružinovská 28,

Bratislava

čas: 17,00 19,00 hod.

miestnosť č. 271

vstup vný

Prednášky finančne podporila mestská časť Bratislava- Ružinov.