MOSTaci _17 new web

Pozývame Vás: pozrieť si krátku reportáž

o nás na TV Bratislava
Milí priatelia MOST-u,

pozývame Vás si pozrieť krátku reportáž o našom Dome sociálnych služieb – MOST, n.o., ktorú odvysielala TV Bratislava v rámci relácie Petržalských 13.
Ďakujeme moderátorke, pani Kristíne Baluchovej a samotnej TV Bratislava za ich čas a šírenie osvety o duševných poruchách.

Reportáž si môžete pozrieť tu: reportáž o Dss-MOST-e

Chceme,  ľudí s duševnou poruchou,  s nami a nie sami

Dss-MOST, n.o.