1sukromna a MOST

Pre učiteľov! Projekt pre školy – Šialený? No a!

Ponúkame pre učiteľov bratislavských škôl, radi Vám tento úspešný projekt zrealizujeme vo Vašej škole.

Dss-MOST, n.o. od roku 2015 participuje na medzinárodnom Projekte “Šialený? No a!” Zámerom projektu je zvýšiť povedomie o duševnom zdraví a jeho poruchách u mladých ľudí. Úspešne sme projekt zrealizovali pre bilingválne gymnázium CS Lewisa, BA, Gymnázium Matky Alexie, Gymnázium sv. Uršule, 1. súkromné gymnázium v Bratislave. Projektu sa zúčastnilo už 108 študentov!  Pridajte sa!

 

Projekt “Šialený? No a!” je zameraný na mladých ľudí vo veku 15 až 20 rokov, pre ktorých je otázka zmyslu života a vlastnej identity dôležitou témou. Ich doterajšie poznatky sa preverujú kladením otázok, nové veci sa realizujú vyskúšaním v praxi. Zvedavosť a ochota otvorene sa zaoberať vlastnými pocitmi a životnými skúsenosťami, umožňujú zaoberať sa aj duševným zdravím. Mnohí mladiství už zažili aké to je, keď “duša vybočí z rovnováhy”.

Projekt “Šialený? No a!” dodáva odvahu:
– vysporiadať sa s komplexnosťou ľudského života
– rozmýšľať a hovoriť o vlastných problémoch
– vnímať, preskúmať a lepšie pochopiť predsudky a výhrady
– viac sa dozvedieť o duševnom zdraví a chorobe
– rešpektovať odlišnosť
– uplatňovať otvorenosť, porozumenie a korektné správanie v medziľudských vzťahoch

Jadro projektu tvorí priame stretnutie študentov s ľuďmi, ktorí zažili duševnú poruchu. Osobné stretnutie robí zdanlivo nepochopiteľné pochopiteľnejším, odbúrava strach a predsudky.
Prostredníctvom projektu “Šialený? No a!” sa Dom sociálnych služieb – MOST, n.o. zasadzuje za to, aby spoločnosť zaobchádzala s duševnými poruchami práve tak otvorene, ako to robí s telesnými ochoreniami. Projekt je od 90-tych rokov úspešne etablovaný v Nemecku, kde ho realizuje organizácia Irrsinnig Menschlich e.V. a od začiatku tohto tisícročia aj v Českej republike organizáciou Fokus-Praha a na východnom Slovensku, kde ho do praxe zavádza občianske združenie Integra.

Projekt “Šialený? No a!” v stručnosti
– trvá minimálne jeden školský deň (5-6 vyučovacích hodín)
– realizuje sa v škole
– je vhodný pre triedy, ale aj inak zložené skupiny
– môže byť vyžiadaný školami, skupinami, triedami
pre školu finančne nenáročný – participuje len priestorom a ochotnými študentmi

V prípade záujmu alebo akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na:

Ing. Zuzana Zatloukalová
tel.číslo: 0911 404 656
info(zav)dss-most.sk
Dss-MOST, n.o.
Haanova 10
851 04 Bratislava

A čo si o našom projekte myslia zúčastnení študenti? Za všetkých, sa s nami podelila o názor študentka triedy 1.E z 1. súkromného gymnázia v Bratislave, Barbora Dobó z 1.E. o projekte napísala: Myslím si, že nám táto skúsenosť pomohla viac porozumieť ľuďom s duševnými poruchami a uvedomili sme si, že aj takíto ľudia žijú a fungujú medzi nami, o čom často ani nevieme. Naučili sme sa taktiež byť k ľuďom viac tolerantní.”

Povedali o Projekte “Šialený? No a!” :

Uvedomil som si, že sa nás to (duševné poruchy) môže týkať viac ako si myslíme. Myslím si, že povedomie o týchto problémoch je nízke, ale veľmi dôležité.”

Mám pocit, že lepšie rozumiem ľuďom s duševnými poruchami, mám k nim viac empatie a menej predsudkov. Už si nemyslím, že sú až tak iní od bežných ľudí a viac rozumiem čím prechádzajú.”

Projekt mi priniesol nový pohľad na duševne chorých ľudí. Uvedomila som si, že títo ľudia môžu fungovať medzi nami a často o tom ani nevieme (mám priamu skúsenosť s kamarátkou, ktorá má depresie). Taktiež sme sa možno zdokonalili v kreativite a v kolektíve sme mali možnosť skúsiť spolu niečo nové ako tím.”

Tým, že mňa psychické poruchy veľmi zaujímajú, tak som vďaka tomuto začala uvažovať, že by som to šla študovať a venovala sa tomu aj v budúcnosti. Vždy som sa o to zaujímala len tak povrchovo, ale teraz som si uvedomila, že takýchto ľudí je veľa a potrebujú pomoc.”

Projekt mi priniesol väčšie porozumenie pre duševné choroby a ľudí, ktorí nimi trpia. Tiež som zmenil pohľad na druhých. Keď ich niečo trápi, netreba to brať na ľahkú váhu.”

Dozvedel som sa z tých aktivít názory mojich spolužiakov. Aj keď s nimi chodím šesť rokov do tej istej triedy, veľmi sme sa o týchto témach nerozprávali, nebol na to priestor. Ale teraz sa to hodilo.”

Fotogaléria: na našom FB