DELL 23

 Vďaka spol. DELL – Projekt: Samostatnosť,

 nie samota,
Pozor, pozor, už začíname!
Ďakujeme spoločnosti Dell a Nadácia Pontis, že prostredníctvom Nadačného fondu Dell rozbiehame realizáciu nášho projektu Samostatnosť, nie samota.

Pri súčasnom finančnom poddimenzovaní príspevku na sociálne služby je pre nás mimoriadne ťažké zabezpečiť niektoré potreby organizácie. Naši klienti v dôsledku symptómov duševnej poruchy a slabých finančných možností, majú málokedy možnosť objavovať a zažiť niečo nové.

Mnohé z aktivít denného programu rehabilitačného strediska vyžadujú napr. materiál a špecifické priestory.  Finančnou podporou od spol. DELL a materiálnym zabezpečením chceme stabilizovať prevádzku rehabilitačného strediska a umožniť klientom naďalej sa zúčastňovať ich obľúbených aktivít, ako aj rozšírením  novej tvorivej činnosti. Rozvíjaním nových tvorivých zručností podporujeme tradíciu výtvarných dielní, ktoré umožňujú klientom sebavyjadrenie, relaxáciu a zároveň motiváciu skúsiť niečo nové.

Zabezpečenie čistého a bezpečného priestoru je ako pre nás, tak aj pre klientov psychohygienou. Udržiavanie čistoty, nielen kvôli hygienickým normám je pre klientov z psychických dôvodov dôležité, preto pomoc dobrovoľníkov spol. DELL, ktorí nám prišli umyť okná a vypratávať sklad je veľmi nápomocné a pomôže nám to odbremeniť  vyťaženosť pracovníkov.

 Komu sa nelení, tomu sa blyštia okná 🏢🏬🏣🏤👏💪
👏💪Ďakujeme dobrovoľníkom spoločnosti Dell pod vedením team lídra ♥ Stanislav Sopira, za umytie všetkých okien v našom MOSTe.
Úspešne pokračujeme v realizácii nášho projektu Samostatnosť, nie samota vďaka Nadácia Pontis, prostredníctvom Nadačného fondu Dell.
➡️už sme zrealizovali brigádu (umyli okná, vyčistili celý priestor)
➡️objednali gauče spĺňajúce normu sociálnych služieb (umývateľný povrch)
➡️ výrobu kľúčeniek pre našich dobrovoľníkov
➡️ nákup materiálu na tvorivé dielne a na novú dielňu – maľba na hodváb