C

Sen o vlastnom bývaní

Samostatné bývanie so sebou prináša veľa povinností a výziev. Zrazu je potrebné postarať sa o domácnosť, zabezpečiť si stravu, hospodáriť s financiami, či vybaviť úradné záležitosti.

O to väčšou výzvou je samostatné bývanie pre človeka s duševnou poruchou.

To, že sú iní, ešte neznamená, že nedokážu byť samostatní. No čo je pre niekoho každodennosť, to môže byť pre človeka s duševnou poruchou veľkou výzvou. Nadviazať medziľudský kontakt, cestovať v MHD, plánovať si každodenné aktivity či voľný čas. Dss-MOST, v Petržalke pomáha ľuďom s duševnými poruchami na ich ceste k samostatnosti a rozvíja ich schopnosť zapojiť sa do každodennéhoživota.

Celý článok uverejnený na www.sashe.sk, Žurnál+ si môžete prečítať tu: https://www.sashe.sk/dobryobc…/journal/sen-o-vlastnom-byvani
Za uverejnenie ďakujeme Veronike Sedláčkovej z Nadácia Pontis
#podporovanébývanie #samostatnosť #mostaci #nadáciapontis#dobrakrajina

Admin: Zuzana Zatloukalová