most

Športovanie pre všetkých – aj

pre ľudí s duševným ochorením

Ľudia s duševným ochorením (schizofrénia, depresia…) často len ťažko hľadajú motiváciu pre fyzickú aktivitu, ktorá pomáha ozdravovaciemu procesu. Pri snahe športovať v bežnom prostredí musia prekonávať sami seba, ochorenie s ktorým bojujú, ale aj predsudky okolia.

Sme radi, že v tomto boji nie sú osamotení. Vďaka jedinečnej finančnej podpore Nadácie Allianz, allianz-nadacia-logo

Saleziánom don Bosca, Petržalka, p. Kňaze, dobrovoľníkom zo spoločnosti Dell, a Vám našim darcom z www.dobrakrajina.sk Nadácie Pontis , uskutočňujeme spoločné rôznorodé športové aktivity v bezpečnom a prijímajúcom prostredí saleziánskej telocvični. Ďakujeme ♥

Zážitky prijatia v širšej komunite klientom a to nielen našim MOSTackym ale aj z Centra mentálneho zdravia Matka a rehabilitačného strediska Samária, pomôžu odbúrať obavy zo zlyhania a predsudkov. Klienti môžu vybočiť z denného stereotypu a sociálnej izolácie, spolupracovať s ľuďmi s podobnými problémami ale aj so zdravými. Čas strávený mimo domu a nové pozitívne zážitky sú dôležité v procese rehabilitácie, získavajú nové zručnosti a podporia tak vlastné sebavedomie. Pre spoločné športovanie sa snažíme zaviesť pravidelnosť, športovanie prebieha v priestoroch don Bosca. Klienti si tieto priestory obľúbili, cítia sa tam prijímaní a miestnou komunitou akceptovaní. Ďakujeme zo srdca

A ako vnímajú naše spoločné športovanie samotní aktéri?
Monika, 31 r., Dss-MOST, n.o. :“ Najviac mi v poslednom čase pomáha šport. Je to fajn, lebo na jednej strane zo seba vybíjam adrenalín, naberám kondíciu a na druhej strane sa bavím s kamarátmi. Sme tam celkom dobrá partia a z času na čas si zavoláme klientov z ďalších zariadení ako CMZ Matka, RS Samária, sem-tam Krídla a radi si zmeriame sily aj s priateľmi z firmy Dell. Takto sme sa stretli aj 19. októbra 2016. Bola to skutočná zábava, zahrali sme si biliard, ping – pong, futbal – niektorí aj čo-to vypotili, aj stolný futbal a ďalšie hry a pomedzi ne sme, samozrejme, stihli prehodiť pár viet. Povedané športovou terminológiou, doping je síce zakázaný, no tento druh dopingu Vám na žiadnych testoch nedokážu, preto je dokonalý! ”

Lucia, 40 r., RS Samária: “ Chodievam sem často. Som medzi ľuďmi, mám rada ping pong, stolný futbal. Zdvihne mi to náladu! A čo si z tohto športovania odnášam? Dobrú náladu, mám tu kamaráta, dobre sa s ním porozprávam”.

Štefan, 30 r., CMZ Matka: “ Teraz som na športovaní po prvý krát. Je tu veľmi dobrý kolektív, ľudia sú priateľskí. Zahral som si futbal a vyhrali sme proti dobrovoľníkom z Dellu. “

Daniel, 42 r., RS Samária: “ Páči sa mi tu, hrám sa s loptou, najradšej mám hádzanie lopty v kruhu. Keď nás MOSTáci pozvú, vždy prídem. Pri hre sa uvoľním.”

Roman, 39 r., CMZ Matka: “ Ja som tu prvýkrát. Je tu dobre. Už som si zahral ping pong. Cítim sa tu príjemne.”

Milo, 45 r., RS Samária: “ Prídem vždy, keď nás MOSTáci pozvú. Je tu aj dobré občerstvenie. Najviac ma baví stolný futbal, na výber tu máme veľa športových aktivít.”

Dobrovoľník p. Stanislav Sopira zo spoločnosti Dell : “ Firma Dell sa teší spolupráci s organizáciou Dss-MOST, n.o. a tiež vzájomnej spolupráci pri organizovaní spoločných socializačných aktivít, typu rôznych športových dni. Dell vníma svoj zmysel pôsobenia na Slovensku nie len z ekonomického pohľadu fungovania firmy, ale aj ako pomoc komunite v ktorej jej zamestnanci žijú. V Bratislave je to cca 1800 zamestnancov a tak sú ich možnosti pomoci vo svojom meste alebo v okolí relatívne veľké. Tým, že sú zamestnancom Dellu ponúkané dobré podmienky nie len v práci, ale dbá sa aj na ich kvalitu život za bránami firmy, je pre nás zaujímavé pomáhať práve takým ľuďom, ktorým to osud nedoprial, ako sú napr. klienti Dss-MOST, n.o.. V rámci solidarity je prirodzene, že tí silnejší pomáhajú slabším, zdraví chorým a podobne. Popri solidarite je ale dôležité tiež povedať, že tak ako klienti MOSTu vedia byť tiež inšpiratívni pre svoje okolie, tým ako demonštrujú svoju silu s ktorou sa snažia so svojim osudom popasovať, tak isto je inšpiratívna aj obeta zamestnancov MOSTu, ktorí často nad rámec svojich bežných pracovných povinnosti pomáhajú osobám s duševným postihom. Často krát je tento ľudský rozmer silnejší ako ten ekonomicky, ktorý ma v dnešnej dobe nemalé zastúpenie v spoločnosti“.

Fotogalériu nájdete na našej FB stránke

Vaši MOSTáci

a Zuzana Zatloukalová