MOST_posterDK

Ste stále s nami, ďakujeme, Vaši MOSTaci

Ďakujeme,

že naši klienti neboli sami.
Milí priatelia, partneri, sponzori, darcovia, dobrovoľníci, príbuzní, pomáhali ste nám počas celého roka 2016 ♥

V MOSTe bol uplynulý rok veľmi pestrý a zaujímavý. Chceme sa poďakovať všetkým ľuďom. Boli ste pri nás a preto sa nám darilo, a v čom?

Vďaka Vám, Dss – MOST, nezisková organizácia je tu už 22 rokov a môžeme naďalej pomáhať uzavretým ľuďom s duševným ochorením, najmä schizofréniou či afektívnymi poruchami.

Počas našej bežnej práce v roku 2016:

• sme poskytli 58 konzultácií 52 záujemcom o riešenie situácie spojenej s duševnou poruchou a jej sociálnymi dôsledkami ambulantnou formou. Množstvo proaktívnym terénnym spôsobom oslovených pacientov za rok bolo 115 počas 9 návštev v psychiatrických nemocniciach. Naši 5 psychoterapeuti počas roka 2016 poskytovali Pro Bono psychoterapiu 15 klientom čo predstavuje 171 sedení!

Za najvýznamnejšie projekty posledných troch rokov pre našich klientov považujeme:

•rozšírenie kapacity rehabilitačného strediska, ktoré poskytuje svoje služby 36 ľuďom
•rozšírenie kapacity podporovaného bývania z4 na 9 klientov (dva byty – ženský a mužský)
•Dss-MOST, n.o. od decembra 2015 participuje na medzinárodnom nemeckom projekte “Šialený? No a!”.  Zámerom projektu je zvýšiť povedomie o duševnom zdraví a jeho poruchách u mladých študentov. Týmto spôsobom sme v roku 2016 rámci preventívneho poradenstva oslovili 75 mladých ľudí edukačnou formou.
1.sukromna_06_161sukromna a MOSTDss_MOST_Pre dusu_1

•Kontaktné údaje na Dss-MOST, n.o. nájdete tu: MOST kontakt
•Spracovala: Zuzana Zatloukalová, info@dss-most.sk