MOST GT 21

Ďakujeme ♥ 30.11.

 GivingTuesday, oslávili sme spolu sviatok darovania! Počas sviatku darovania ste nám venovali 190€

Patrí Vám –  našim darcom menovite a to Svetlana Miženková, Ildikó Csandová, Fero, Stanislav Sopira, Martin Krásnohorský (vecný dar)  veľká vďaka. ♥

Bližšie o #GivingTuesday, 30.11.2021

#GivingTuesday vznikol v roku 2012 ako odpoveď na nákupný ošiaľ Black Friday či Cyber Monday a dnes je známy po celom svete. V tento deň sa oslavuje štedrosť, dávanie a dobrovoľníctvo. Tento rok sa bude konať 30. Novembra 2021 a náš MOST bude jeho súčasťou.

Pomôcť nám môžete tu:

Dss-MOST, n.o.  sa pridáva 30.11.2021 k celosvetovému dňu darovania #GivingTuesdayNow. Do #GivingTuesday sme sa zapojili s cieľom vyzbierať finančné prostriedky na chod našich dielní rehabilitačného strediska počas pandémie.

Na čo sa získané dary použijú?

Na nevyhnutné rozvíjanie digitálnych zručností ľudí s duševnou poruchou:  „ aby nezostali sami ale s nami.“ V počítačovej dielni by sme chceli,  aby si naši klienti zlepšili počítačovú gramotnosť. Chceli by sme to dosiahnuť  prostredníctvom výmeny starých hard diskov na notebookoch. Počas pandemickej situácie v roku 2020 sme boli nútení s našimi klientmi prejsť na dištančnú formu práce. Zistili sme, že naši klienti nemajú dostatočné, dokonca ani žiadne digitálne zručnosti, čo znamená, že nevedeli využívať online komunikáciu (mail, Skype, WhatsApp a iné).

Podpora veľmi obľúbenej výtvarnej dielne.  Materiálne  zabezpečenie výtvarnej dielne je na našich pleciach, na tvorivú činnosť financie nedostávame.  Kreatívna tvorba je pre ľudí s duševnou poruchou zásadnou rehabilitáciou v procese vyjadrenia samého seba.

Ako nám môžete pomôcť vy?

Žiadny dar nie je príliš malý, každý príspevok pomôže. Podporiť nás môžete počas trvania celej kampane TU.

Okrem finančných darov nás poteší, ak budete zdieľať príspevky MOST so svojimi priateľmi a prihlásite sa na našu udalosť.

Povedzte vašim známym a rodine, ako ste boli úspešní a prečo v nás veríte a povzbuďte ich, aby sa k vám pridali a podporili nás tiež.

PRETOŽE V PRÁCI NEUSTÁVAME!

Pomôžte ľuďom s duševnými poruchami na ich ceste k samostatnosti, k uplatneniu sa v živote. Dodajte im odvahu a silu kráčať životom ďalej. Ďakujeme ♥

Vaši MOSTáci