letak_pro bono_18_UNION

V ponuke psychoterapia

pre poistencov ZP UNION aj pre iných

Psychologická ambulancia pri Dome sociálnych služieb – MOST, n.o. má voľnú kapacitu pre poistencov ZP UNION. Ak sa rozhodnete využiť túto príležitosť, oslovte nás na čísle 0903 767 040 alebo 0904 986 084. Samozrejme, môžete sa ozvať aj keď nie ste poistencom UNIONu.

Dss-MOST n.o. okrem psychologických služieb poskytuje aj sociálne služby – Sociálne poradenstvo, Rehabilitačné stredisko a Podporované bývanie. Cieľovou skupinou sú dospelí ľudia – užívatelia psychiatrických služieb, ktorí sú v invalidnom dôchodku a s posúdením na odkázanosť v dôsledku psychotických porúch.

Odborným garantom projektu je PhDr. Andrea Beňušková.