vystava 20rkov

Zaujímavosti z výstavy diel klientov

MOSTu  a debát.

Milí Mosťáci, priatelia, partneri a kolegovia,

ďakujeme všetkým, ktorí prišli na našu vernisáž výstavy diel klientov a debát s tématikou duševného zdravia.

V stredu 9. septembra MOST oslávil 20. výročie svojej činnosti. Prišlo množstvo pozvaných ľudí. Stretli sa súčasní i bývalí klienti MOSTu a ich príbuzní, súčasní i bývalí pracovníci MOSTu. Taktiež ľudia, ktorí počas existencie našej organizácie nejakým spôsobom prispeli k jej rozvoju a ktorí s nami spolupracovali na našich projektoch. Vernisáž výstavy diel a debaty sa uskutočnili vďaka darcom z Dobrej krajiny a Nadácii Pontis, naše veľké ďakujem im všetkým patrí.

Oslavu zahájila riaditeľka Dss-MOST PhDr. Andrea Beňušková svojim príhovorom. Program pokračoval príhovorom známeho herca Mariana Mitaša. Po ňom prišli na rad autorky básní, ktoré nám predniesli ukážky zo svojho diela a to Ruženka Šípková a Monika Csölleová.
Po tomto úvode sa mohli hostia pokochať vystavenými výtvarnými i literárnymi dielami a občerstviť sa na pripravenom raute.

Pre tých z vás, ktorí ste na oslave neboli, ponúkame krátke video a fotky , zachytávajúce atmosféru podujatia.

video: Vernisáž výstavy diel

fotky : fotogaléria

článok v novinách  Na ceste, číslo 11, ročník III., október 2015 : 
Súčasťou výstavy boli aj štyri večerné debaty na tému duševného zdravia a choroby z rôznych perspektív. Návštevníci mohli debatovať s odborníkmi z oblasti psychológie, psychiatrie a práva a svoju osobnú skúsenosť sprostredkujú ľudia s duševnou poruchou a ich príbuzní.