Cerveny kamen_MOST_17 new

Vytiahnutí von – výlet Hrad Červený kameň

Cerveny kamen_MOST_17 Pre ľudí s duševným ochorením je často veľmi náročné nájsť v sebe motiváciu pre fyzickú aktivitu, ktorá je ale zároveň veľmi prínosnou súčasťou ozdravovacieho procesu pri liečbe duševných porúch.

Naši MOSTaci pri snahe vykonávať rôzne aktivity v bežnom prostredí musia často prekonávať sami seba a hlavne ochorenie s ktorým bojujú, zábrany v nadväzovaní sociálnych kontaktov. Je pre nich ťažké nájsť bezpečné a prijímajúce prostredie, v ktorom by nemuseli bojovať s predsudkami a nemuseli by sa obávať sociálnej stigmatizácie, preto sa mnoho krát aktivitám v bežnom prostredí radšej vyhýbajú. Sú preto ohrození nie len nadváhou a somatickými zdravotnými ťažkosťami, ale aj stereotypom a sociálnou izoláciou, majú ťažkosti s nadväzovaním nových vzťahov.

Naša milovaná spoločnosť DELL a jej nadácia nám pomohla, prostredníctvom Nadácie Pontis, zrealizovať 1-dňový výlet pre nás, ktorým sme si nielen obohatili bežný program, ale aj vytvorili príležitosť na rozvoj zručností klientov spojených s krátkodobým cestovaním a orientáciou v neznámom prostredí. Počkali sme si na dobré počasie 26.9.2017 a určite sa nám to oplatilo. Návšteva hradu splnila naše očakávania, výlet sme si naplno užili aj s nádhernými pávmi. Ďakujeme zo srdca za všetko. MOSTaci

Aké sú prínosy nášho celodenného výletu:
• priniesol ľuďom s duševnou poruchou príležitosť zmysluplne tráviť svoj voľný čas a tým zažiť niečo netradičné
• prelomenie sociálnej izolácie a samoty, okúsiť nové zážitky, spoznať nové miesta a nových ľudí
• klienti si rozšírili svoje vedomosti o zaujímavé historické udalosti z hradu

Viac info na: Fotky
Spracovala: Zuzana Zatloukalová, info@dss-most.sk