pojmy SP

Zariadenia sociálnych služieb – ich členenie

Užitočné vysvetlenie pojmov

@SOCIA pripravila veľmi užitočné vysvetlenie (11.5.2020)

Od vypuknutia pandémie sa vo verejnom priestore začalo veľa hovoriť o domovoch sociálnych služieb, zariadeniach pre seniorov, domovoch dôchodcov, atď. Uvedomili sme si, že pre ľudí, ktorí nepracujú v tomto prostredí a nevenujú sa profesionálne tejto téme, môže byť používanie týchto pojmov komplikované. Ich nesprávne používanie však u ľudí v teréne môže spôsobovať zmätok a neistotu. Preto sme sa rozhodli pripraviť prehľad pojmov a ich vysvetlenia, nájdete ich tu: Pomenovania_pojmy-1