fotka na pro bono psychoterapeut_20

Dss-MOST, n.o. hľadá do tímu terapeutov

vo výcviku, ktorí hľadajú klientov.

Ponúkame spoluprácu terapeutom vo výcviku, ktorí hľadajú klientov.

Leták s ponukou tu:

MOST _Ponuka PST praxe

Už niekoľko rokov realizujeme projekt „Pro bono psychoterapie pre ľudí s duševnými poruchami“, ktorí nemajú dostatočné finančné prostriedky na psychoterapiu (napr. invalidní dôchodcovia) a potrebujú podporu pri zvládaní svojich problémov.

Terapeut vo výcviku môže bezodplatne ako dobrovoľník “Dss-MOST – psychologická ambulancia” poskytovať týmto ľuďom psychoterapiu. Podmienkou je využívanie supervízie v rámci výcviku a dodržiavanie pravidiel projektu.

Ak máte záujem, ste z Bratislavy a okolia a potrebujete získať skúsenosti s rôznymi typmi klientov, tak nás kontaktujte:

PhDr. Andrea Beňušková

Odborná zástupkyňa

Haanova 2694/10

851 04 Bratislava – Petržalka

tel. číslo: 0903 767 040

psychologicka.ambulancia@dss-most.sk