Odborníci

Užitočné vysvetlenie pojmov : DRUHY SOCIÁLNYCH SLUŽIEB poskytované v zariadeniach nájdete tu: Pomenovania_pojmyPrva pomoc_22

SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien pripravila veľmi užitočné vysvetlenie pojmov (11.5.2020).
Od vypuknutia pandémie sa vo verejnom priestore začalo veľa hovoriť o domovoch sociálnych služieb, zariadeniach pre seniorov, domovoch dôchodcov, atď. Uvedomili sme si, že pre ľudí, ktorí nepracujú v tomto prostredí a nevenujú sa profesionálne tejto téme, môže byť používanie týchto pojmov komplikované. Ich nesprávne používanie však u ľudí v teréne môže spôsobovať zmätok a neistotu.

Kniha, video film pre rodiny ľudí žijúcich so schizofréniou:

Uprimna-kniha-o-schizofrenii Snímka obrazovky 2024-05-03 101009

kniha: https://schizofrenia.com/verejnost/kniha/

Veľkofilm o Schizofrénii:

https://www.youtube.com/watch?v=LXHjDH3dEqk

Schizofrénia je duševné ochorenie. Spojené názory odborníkov do zrozumiteľnej formy a veríme, že dokument sa stane pomocnou barličkou pre osoby trpiace týmto duševným ochorením a tiež hodnotným manuálom pre ich blízkych.  Cieľom dokumentu je edukovať osoby trpiace duševným ochorením a ich príbuzných, akademickú, odbornú, ale aj širokú verejnosť.

 Užitočné linky:

Odkazy na zaujímavé odborné články nájdete aj na našej  FB stránke: https://www.facebook.com/DssMost

Liga za duševné zdravie

Linka dôvery Nezábudka – 0800 800 566

Odos

Osobná asistencia : https://www.osobnaasistencia.sk/index.php

i-psychológia

www.zdravie.sk

www.zzz.sk

 

Užitočné kontakty:

Informačný systém sociálnych služieb – časť pre verejnosť

Kancelária 1. kontaktu pre sociálne veci Bratislavského samosprávneho kraja

Krízové centrá

Ľudské práva – ZŤP

Sociálne služby pre ľudí s mentálnym znevýhodnením

SP_Zoznam poskytovateľov

Ubytovanie pre ľudí bez domova

Zariadenia PB

Kontakty prva pomoc, deti, vsetko _22