Odborníci

Užitočné vysvetlenie pojmov : DRUHY SOCIÁLNYCH SLUŽIEB poskytované v zariadeniach nájdete tu: Pomenovania_pojmy

SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien pripravila veľmi užitočné vysvetlenie pojmov (11.5.2020).
Od vypuknutia pandémie sa vo verejnom priestore začalo veľa hovoriť o domovoch sociálnych služieb, zariadeniach pre seniorov, domovoch dôchodcov, atď. Uvedomili sme si, že pre ľudí, ktorí nepracujú v tomto prostredí a nevenujú sa profesionálne tejto téme, môže byť používanie týchto pojmov komplikované. Ich nesprávne používanie však u ľudí v teréne môže spôsobovať zmätok a neistotu.

Užitočné linky:Prva pomoc_22

Odkazy na zaujímavé odborné články nájdete aj na našej  FB stránke: https://www.facebook.com/DssMost

Liga za duševné zdravie

Linka dôvery Nezábudka – 0800 800 566

Odos

Osobná asistencia : https://www.osobnaasistencia.sk/index.php

i-psychológia

www.zdravie.sk

www.zzz.sk

 

Užitočné kontakty:

Informačný systém sociálnych služieb – časť pre verejnosť

Kancelária 1. kontaktu pre sociálne veci Bratislavského samosprávneho kraja

Krízové centrá

Ľudské práva – ZŤP

Sociálne služby pre ľudí s mentálnym znevýhodnením

SP_Zoznam poskytovateľov

Ubytovanie pre ľudí bez domova

Zariadenia PB

Kontakty prva pomoc, deti, vsetko _22