Odborníci

Užitočné vysvetlenie pojmov

@SOCIA pripravila veľmmi užitočné vysvetlenie (11.5.2020)

O vypuknutia pandémie sa vo verejnom priestore začalo veľa hovoriť o domovoch sociálnych služieb, zariadeniach pre seniorov, domovoch dôchodcov, atď. Uvedomili sme si, že pre ľudí, ktorí nepracujú v tomto prostredí a nevenujú sa profesionálne tejto téme, môže byť používanie týchto pojmov komplikované. Ich nesprávne používanie však u ľudí v teréne môže spôsobovať zmätok a neistotu. Preto sme sa rozhodli pripraviť prehľad pojmov a ich vysvetlenia, nájdete ich tu: Pomenovania_pojmy-1

Užitočné linky:

Odkazy na zaujímavé odborné články nájdete aj na našej  FB stránke: https://www.facebook.com/DssMost

Liga za duševné zdravie

užitočné linky Liga za duševné zdravie: http://www.dusevnezdravie.sk/uzitocne-linky/

Odos

Osobná asistencia : https://www.osobnaasistencia.sk/index.php

i-psychológia

www.zdravie.sk

www.zzz.sk