Podpora covid – kópia (1)

Pokojné Vianoce a šťastný úspešný Nový rok 2021, pohodu, lásku

v  kruhu  svojich  najbližších, zdravie,  osobné a  pracovné úspechy v  Novom  roku  2021, želá  Dom sociálnych služieb – MOST, n.o.   Náš MOST je tu už štvrťstoročie pre ľudí s duševnou poruchou! Dámy a páni, MOST má 25 rokov “Štvrťstoročia podporuje klientov na ceste ku väčšej samostatnosti, k lepšiemu zvládaniu záťaže každodenného života, k pestrejšiemu […]

čítať ďalej...
Nadacia Delll

Ďakujeme Nadačnému fondu DELL ♥

Koronavírus nás v Dss-MOST-e nezastaví aj vďaka finančnej podpore od Nadačný fond Dell v Nadácii Pontis ♥ 👏👍🙌. Aj v tomto zložitom období sa zameriavame na šírenie osvety o duševných poruchách, poskytujeme pomoc širokej verejnosti prostredníctvom telefonických a osobných sociálnych poradenstiev, rozšírených pro bono psychoterapií. Keďže vnímame zložitú situáciu nie len pre ľudí s duševnou poruchou, rozšírili […]

čítať ďalej...
dusa 21 gramov

Liga štartuje so svojou novou kampaňou.

Čo znamená číslo 21? Liga každoročne prináša destigmatizačné kampane  zamerané na podporu starostlivosti o duševné zdravie. Cieľom tohtoročnej kampane je vyzvať ľudí na Slovensku, aby si vážili svoju dušu. Chceme, aby duševné zdravie bolo v týchto mesiacoch čo najviac prítomné vo verejnom priestore a stalo sa dôležitou témou, ktorá hýbe spoločnosťou. Sme presvedčení, že aj to je cesta, ako […]

čítať ďalej...
pojmy SP

Zariadenia sociálnych služieb – ich členenie

Užitočné vysvetlenie pojmov @SOCIA pripravila veľmi užitočné vysvetlenie (11.5.2020) Od vypuknutia pandémie sa vo verejnom priestore začalo veľa hovoriť o domovoch sociálnych služieb, zariadeniach pre seniorov, domovoch dôchodcov, atď. Uvedomili sme si, že pre ľudí, ktorí nepracujú v tomto prostredí a nevenujú sa profesionálne tejto téme, môže byť používanie týchto pojmov komplikované. Ich nesprávne používanie však u […]

čítať ďalej...
oznamenie (1)

OZNÁMENIE PRE ŠIROKÚ VEREJNOSŤ,

KLIENTOV, PRÍBUZNÝCH Vážení  klienti, príbuzní a priatelia MOST-u, radi by sme vás informovali, že Dss-MOST, n.o. pracuje v zmenenom režime z dôvodu pandémie korona vírusu COVID-19. “V zmysle opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/2775/2020 z 24.3.2020 je dočasne pozastavené prezenčné poskytovanie sociálnych služieb v rehabilitačnom stredisku od 25.3.2020 do odvolania. Služby rehabilitačného strediska, sociálne poradenstvo, […]

čítať ďalej...
#somdoma – kópia

#Zostandoma. Ako zvládnuť karanténu? Kognitívne cvičenie pre Vás.

Milí MOSTáci, aj keď sme stále doma, tak môžeme vykonávať rôzne aktivity, ktoré sme robili aj v našom rehabilitačnom stredisku v Dom sociálnych služieb – MOST, n.o.. Ponúkneme vám rôzne návrhy, ako môžete tráviť svoj čas doma. Budeme tu dávať rôzne kognitívne cvičenia ✂️, kreatívne nápady, ktoré si môžete vyrobiť aj sami doma, zaujímavé články […]

čítať ďalej...
« Previous Page Next Page »