Kucharova riaditelka (1)

Predstavujeme Vám novú riaditeľku nášho Dss-MOSTu

Pani Mgr. Monika Kucharová jej vlastnými slovami:

Som psychologička so špecializáciou „ Certifikovaná lektorka trénovania pamäti“ s praxou pre cieľové skupiny ako sú seniori, deti, ľudia v produktívnom veku a neposlednom rade ľudia s duševnou poruchou. Prax v oblasti prevencie porúch pamäti som získala počas stáže v Centre Memory. Pôsobila som ako koordinátor výskumného projektu EWA. Výsledkom tohto interdisciplinárneho projektu je aplikácia EWA, ktorá dokáže rozpoznať prvé príznaky neurodegeneratívnych ochorení a to na základe hlasových odpovedí. Toho času sa venujem klientom MOSTu ako lektor preventívneho programu pre podporu a rozvoj kognitívnych schopnosti. V novej úlohe riaditeľky Dss – MOST pokračujem spolu kolegami v rozbehnutých plánoch a nových výzvach. Zároveň pokračujem a rozvíjam svoj preventívny program pre klientov s duševnou poruchou“.

Kontakt:

Mgr. Monika Kucharová
Riaditeľka
Psychologička
Certifikovaná lektorka trénovania pamäti
mobil:+421 948 478 137

monika.kucharova@dss-most.sk