Rehabilitačné stredisko (RS)

Pre ľudí s duševnou poruchou.

RS_denná miestnosť

RS_denná miestnosť

Aktuálny denný program rehabilitačného strediska nájdete: tu .

Leták

o ponuke rehabilitačného strediska, na stiahnutie a vytlačenie tu: SP_ Dss-MOST _24

Pre koho

Ak ste na invalidnom dôchodku, alebo dlhodobej PN z dôvodu duševnej poruchy, chýba vám spoločnosť, pocit užitočnosti, zábava, sebavedomie a radi by ste zmobilizovali svoj potenciál, je pre vás vhodný tento typ programu.

Prečo

Pravidelný kontakt a komunikácia s ostatnými prjímateľmi sociálnej služby a pracovníkmi pomáha rozvíjať sociálne a komunikačné zručnosti, prináša nové podnety a rozširuje oblasť záujmu o dianie v okolí. Pestrý repertoár činností na dennom programe vedie k zmysluplnému využívaniu voľného času, rozvíjaniu tvorivosti a zlepšeniu sebaobrazu. Pravidelná dochádzka a program vytvárajú režim dňa, ktorý býva pri duševných poruchách často narušený a je podmienkou pre úspešnú adaptáciu na každodenný život v spoločnosti.

O službe

RS_kuchyňa

RS_kuchyňa

Denný program rehabilitačného strediska je k dispozícii v  pracovné dni od 8.00 do 16.00 v našich priestoroch. Štruktúra programu je navrhnutá tak, aby všestranne podporovala obnovu sebestačnosti prjímateľov sociálnej služby a ich opätovné začlenenie do spoločnosti. Prjímatelia sociálnej služby (ďalej ako “PSS”)  sa učia vytvoriť si denný režim, určovať si osobný plán a ciele, zvládnuť základné práce potrebné v domácnosti (upratovanie, nakupovanie, príprava občerstvenia, správne stravovacie návyky, vybavovanie na úradoch…), majú príležitosť a podporu k rozvíjaniu svojho spoločenského života a záujmu o druhých ľudí, či dianie okolo seba.

Denná úhrada za sociálnu službu v Rehabilitačnom stredisko, platná od 01.11.2022: Denná úhrada RS od 1.11.22

Dochádzku si PSS môže individuálne prispôsobiť svojim potrebám. Cena za účasť na programe je na 1 deň = 1 Eur.  PSS môže absolvovať jednodňový skúšobný pobyt zdarma. Obedy si môže objednať individuálne – donáškovou službou.  O podrobnostiach informujeme PSS pri osobnej konzultácii.

Na koho sa môžete obrátiť

Kontakty

Galéria