Program Rehabilitačného strediska

Aktuálny program rehabilitačného strediska nájdete tu

na stiahnutie a tlač: 6_2023 veľký leták20220509_103744

Štruktúra denného programu:
08:00 – 08:30                    príchod klientov
08:30 – 09:30                    komunita
09:30 – 09:45                    prestávka
09:45 – 10:00                    kognitívne cvičenia
10:00 – 10:05                    prestávka
10.05 – 10:55                     dielňa I. blok
10:55 – 11:05                     prestávka
11:05 – 12:00                     dielňa II. blok
12:00 – 12:30                    obedná prestávka
12:30 – 14:00                     skupinové aktivity
14:00 – 14:10                     prestávka
14:10 – 16:00                     popoludňajšie klubové aktivity

 

Hlavné dielne dňa (10:00 – 12:00):

01.06.   Kuchynka / Literárna/Hudobná dielňa (Varíme si dobroty / Literatúra a hudba)

02.06.    Výtvarná dielňa / Počítačová dielňa (Výtvarné činnosti / Robíme s počítačom)

 

05.05.    Výtvarná dielňa  / Angličtina (Výtvarné činnosti /Rozprávame po anglicky)

06.06.    Psychoedukácia / Výlet (Spoznávame seba / Spoznávame okolie)

07.06.    Výtvarná dielňa  / Kognitívny tréning (Výtvarné činnosti / Trénujeme telo a myseľ)

08.06.   Naša MOSTácka brigáda / Výlet (Upratujeme si naše priestory / Spoznávame okolie)

09.06.    Brigáda so spoločnosťou DELL (Upratujeme si naše priestory)

 

12.06.    Výtvarná dielňa  / Angličtina (Výtvarné činnosti /Rozprávame po anglicky)

13.06.    Dokumentárne okienko / Výlet (Spoznávame svet / Spoznávame okolie)

14.06.    Výtvarná dielňa  / Kognitívny tréning (Výtvarné činnosti / Trénujeme telo a myseľ)

15.06.   Kuchynka / Literárna/Hudobná dielňa (Varíme si dobroty / Literatúra a hudba)

16.06.    Výtvarná dielňa / Počítačová dielňa (Výtvarné činnosti / Robíme s počítačom)

 

19.06.    Výtvarná dielňa  / Angličtina (Výtvarné činnosti / Rozprávame po anglicky)

20.06.    Psychoedukácia / Výlet (Spoznávame seba / Spoznávame okolie)

21.06.    Výtvarná dielňa  / Kognitívny tréning (Výtvarné činnosti / Trénujeme telo a myseľ)

22.06.   Kuchynka / Literárna/Hudobná dielňa (Varíme si dobroty / Literatúra a hudba)

23.06.    Výtvarná dielňa / Počítačová dielňa (Výtvarné činnosti / Robíme s počítačom)

 

26.06.    Výtvarná dielňa  / Angličtina (Výtvarné činnosti / Rozprávame po anglicky)

27.06.    Dokumentárne okienko / Výlet (Spoznávame svet / Spoznávame okolie)

28.06.    Výtvarná dielňa  / Kognitívny tréning (Výtvarné činnosti / Trénujeme telo a myseľ)

29.06.   Kuchynka / Literárna/Hudobná dielňa (Varíme si dobroty / Literatúra a hudba)

30.06.    Výtvarná dielňa / Počítačová dielňa (Výtvarné činnosti / Robíme s počítačom)

Začiatok programu je vždy o 8:30 v Dss-MOST, n.o. na Haanovej 2694/10 v Petržalke (pri Námestí hraničiarov) v prípade záujmu nás kontaktujte

na t.č.: 0911 404 656 alebo e-mailom: info@dss-most.sk. Poplatok za účasť na dennom programe je 1,00 €, podrobnejšie informácie získate osobne.