Program Rehabilitačného strediska

Aktuálny program rehabilitačného strediska na máj 2019stredamfimo MOST

na stiahnutie a tlač: 07_2019 veľký leták

08:00 – 08:30 príchod klientov
08:30 – 09:50 komunita, čítanie dennej tlače, kognitívne cvičenia
09:50 – 10:00 prestávka
10:00 – 10:55 dielňa I. blok
10:55 – 11:05 prestávka
11.05 – 12:00 dielňa II. blok
12:00 – 12:30 obedná prestávka
12:30 – 14:00 skupinové aktivity
14:00 – 14:10 prestávka
14:10 – 16:00 popoludňajšie klubové aktivity klientov

Hlavné dielne dňa (10:00 – 12:00):

01.07.     Výtvarná dielňa  / Angličtina (Výtvarné činnosti /Anj pokročilí)
02.07.     Dokumentárne okienko / Kuchynka  (Dozvedáme sa rôzne zaujímavosti zo sveta / Varíme si dobroty)
03.07       Výlet / Fimo dielňa  (Výlety po okolí /Práca s FIMO hmotou)
04.07.     Knižkovo / Výtvarná dielňa (Literárna dielňa / Rozmanité výtvarné činnosti)
05.07.      RS zatvorené (Sviatok sv. Cyrila a Metoda)
08.07.      Výtvarná dielňa  / Angličtina (Výtvarné činnosti /Anj pokročilí)
09.07.      Dokumentárne okienko / Kuchynka  (Dozvedáme sa rôzne zaujímavosti zo sveta / Varíme si dobroty)
10.07.      Výlet / Fimo dielňa  (Výlety po okolí /Práca s FIMO hmotou)
11.07.       Knižkovo / Výtvarná dielňa (Literárna dielňa / Rozmanité výtvarné činnosti)
12.07.      Kuchynka / Divadelno-pohybová dielňa (Varíme si dobroty / Učíme sa umením)
15.07.      Výtvarná dielňa  / Angličtina (Výtvarné činnosti /Anj pokročilí)
16.07.     Dokumentárne okienko / Kuchynka  (Dozvedáme sa rôzne zaujímavosti zo sveta / Varíme si dobroty)
17.07.     Výlet / Fimo dielňa  (Výlety po okolí /Práca s FIMO hmotou)
18.07.     Knižkovo / Výtvarná dielňa (Literárna dielňa / Rozmanité výtvarné činnosti)
19.07.     Kuchynka / Divadelno-pohybová dielňa (Varíme si dobroty / Učíme sa umením)
22.07.      Výtvarná dielňa  / Angličtina (Výtvarné činnosti /Anj pokročilí)
23.07.      Dokumentárne okienko / Kuchynka  (Dozvedáme sa rôzne zaujímavosti zo sveta / Varíme si dobroty)
24.07.      Výlet / Fimo dielňa  (Výlety po okolí /Práca s FIMO hmotou)
25.07.     Knižkovo / Výtvarná dielňa (Literárna dielňa / Rozmanité výtvarné činnosti)
26.07.     Kuchynka / Divadelno-pohybová dielňa (Varíme si dobroty / Učíme sa umením)
29.07.     Výtvarná dielňa  / Angličtina (Výtvarné činnosti /Anj pokročilí)
30.07.     Dokumentárne okienko / Kuchynka  (Dozvedáme sa rôzne zaujímavosti zo sveta / Varíme si dobroty)
31.07.     Výlet / Fimo dielňa  (Výlety po okolí /Práca s FIMO hmotou)

Začiatok programu je vždy o 8:30 v Dss-MOST, n.o. na Haanovej 2694/10 v Petržalke (pri Námestí hraničiarov) v prípade záujmu nás kontaktujte na t.č.: 0911 404 656 alebo e-mailom: info@dss-most.skPoplatok za účasť na dennom programe je 0,60 €,podrobnejšie informácie získate osobne.