Program Rehabilitačného strediska

Aktuálny program rehabilitačného strediska na september 2019stredamfimo MOST

na stiahnutie a tlač: 09_2019 veľký leták

08:00 – 08:30 príchod klientov
08:30 – 09:50 komunita, čítanie dennej tlače, kognitívne cvičenia
09:50 – 10:00 prestávka
10:00 – 10:55 dielňa I. blok
10:55 – 11:05 prestávka
11.05 – 12:00 dielňa II. blok
12:00 – 12:30 obedná prestávka
12:30 – 14:00 skupinové aktivity
14:00 – 14:10 prestávka
14:10 – 16:00 popoludňajšie klubové aktivity klientov

Hlavné dielne dňa (10:00 – 12:00):

02.09.    Výtvarná dielňa  / Angličtina (Výtvarné činnosti /Anj pokročilí)
03.09.    Dokumentárne okienko / Kuchynka  (Dozvedáme sa rôzne zaujímavosti zo sveta / Varíme si dobroty)
04.09.    Šport / Fimo dielňa  (Hry v telocvični /Práca s FIMO hmotou)
05.09.    Knižkovo / Výtvarná dielňa (Literárna dielňa / Rozmanité výtvarné činnosti)
06.09.    Kuchynka / Divadelno-pohybová dielňa (Varíme si dobroty / Učíme sa umením)
09.09.    Výtvarná dielňa  / Angličtina (Výtvarné činnosti /Anj pokročilí)
10.09.    Dokumentárne okienko / Kuchynka  (Dozvedáme sa rôzne zaujímavosti zo sveta / Varíme si dobroty)
11.09.     Šport / Fimo dielňa  (Hry v telocvični /Práca s FIMO hmotou)
12.09.    Knižkovo / Výtvarná dielňa (Literárna dielňa / Rozmanité výtvarné činnosti)
13.09.     Kuchynka / Divadelno-pohybová dielňa (Varíme si dobroty / Učíme sa umením)
16.09.     Výtvarná dielňa  / Angličtina (Výtvarné činnosti /Anj pokročilí)
17.09.     Dokumentárne okienko / Kuchynka  (Dozvedáme sa rôzne zaujímavosti zo sveta / Varíme si dobroty)
18.09.     Šport / Fimo dielňa  (Hry v telocvični /Práca s FIMO hmotou)
19.09.     Knižkovo / Výtvarná dielňa (Literárna dielňa / Rozmanité výtvarné činnosti)
20.09.     Kuchynka / Divadelno-pohybová dielňa (Varíme si dobroty / Učíme sa umením)
23.09.     Výtvarná dielňa  / Angličtina (Výtvarné činnosti /Anj pokročilí)
24.09.     Dokumentárne okienko / Kuchynka  (Dozvedáme sa rôzne zaujímavosti zo sveta / Varíme si dobroty)
25.09.     Šport / Fimo dielňa  (Hry v telocvični /Práca s FIMO hmotou)
26.09.     Knižkovo / Výtvarná dielňa (Literárna dielňa / Rozmanité výtvarné činnosti)
27.09.     Kuchynka / Divadelno-pohybová dielňa (Varíme si dobroty / Učíme sa umením)
30.09.     Výtvarná dielňa  / Angličtina (Výtvarné činnosti /Anj pokročilí)

Začiatok programu je vždy o 8:30 v Dss-MOST, n.o. na Haanovej 2694/10 v Petržalke (pri Námestí hraničiarov) v prípade záujmu nás kontaktujtena t.č.: 0911 404 656 alebo e-mailom: info@dss-most.sk.
Poplatok za účasť na dennom programe je 0,60 €, podrobnejšie informácie získate osobne.