Program Rehabilitačného strediska

Aktuálny program rehabilitačného strediska nájdete tustredamfimo MOST

na stiahnutie a tlač: 5_2022 veľký leták

Štruktúra denného programu:
08:00 – 08:30                    príchod klientov
08:30 – 09:30                    komunita
09:30 – 09:45                    prestávka
09:45 – 10:00                    kognitívne cvičenia
10:00 – 10:05                    prestávka
10.05 – 10:55                    dielňa I. blok
10:55 – 11:05                     prestávka
11:05 – 12:00                    dielňa II. blok
12:00 – 12:30                    obedná prestávka
12:30 – 14:00                    skupinové aktivity
14:00 – 14:10                     prestávka
14:10 – 16:00                     popoludňajšie klubové aktivity

Hlavné dielne dňa (10:00 – 12:00):

02.05.    Výtvarná dielňa  / Angličtina (Výtvarné činnosti /Anj pokročilí)

03.05.    Tvorivé písanie / Psychoedukácia (Učíme sa kreatívne písať  / Učíme sa o sebe)

04.05.    Kognitívny tréning / Výtvarná dielňa  (Trénujeme nielen telo /Výtvarné činnosti )

05.04.   Literárna/Hudobná dielňa/Kuchynka (Literatúra a hudba / Varíme si dobroty)

06.05.    Počítačová dielňa / Výtvarná dielňa (Robíme s počítačom / Výtvarné činnosti)

 

09.05.    Výtvarná dielňa  / Angličtina (Výtvarné činnosti /Anj pokročilí)

10.05.    Tvorivé písanie / Dokumentárne okienko (Učíme sa kreatívne písať / Dozvedáme sa zaujímavosti)

11.05.    Kognitívny tréning / Výtvarná dielňa  (Trénujeme nielen telo /Výtvarné činnosti )

12.05.   Literárna/Hudobná dielňa/Kuchynka (Literatúra a hudba / Varíme si dobroty)

13.05.    Počítačová dielňa / Výtvarná dielňa (Robíme s počítačom / Výtvarné činnosti)

 

16.05.    Výtvarná dielňa  / Angličtina (Výtvarné činnosti /Anj pokročilí)

17.05.    Tvorivé písanie / Psychoedukácia (Učíme sa kreatívne písať  / Učíme sa o sebe)

18.05.    Kognitívny tréning / Výtvarná dielňa  (Trénujeme nielen telo /Výtvarné činnosti )

19.05.   Literárna/Hudobná dielňa/Kuchynka (Literatúra a hudba / Varíme si dobroty)

20.05.    Počítačová dielňa / Výtvarná dielňa (Robíme s počítačom / Výtvarné činnosti)

 

23.05.    Výtvarná dielňa  / Angličtina (Výtvarné činnosti /Anj pokročilí)

24.05.    Tvorivé písanie / Dokumentárne okienko (Učíme sa kreatívne písať / Dozvedáme sa zaujímavosti)

25.05.    Kognitívny tréning / Výtvarná dielňa  (Trénujeme nielen telo /Výtvarné činnosti )

26.05.   Literárna/Hudobná dielňa/Kuchynka (Literatúra a hudba / Varíme si dobroty)

27.05.    Počítačová dielňa / Výtvarná dielňa (Robíme s počítačom / Výtvarné činnosti)

 

30.05.    Výtvarná dielňa  / Angličtina (Výtvarné činnosti /Anj pokročilí)

31.05.    Psychoedukácia (Učíme sa kreatívne písať  / Učíme sa o sebe)

Začiatok programu je vždy o 8:30 v Dss-MOST, n.o. na Haanovej 2694/10 v Petržalke(pri Námestí hraničiarov) v prípade záujmu nás kontaktujte na t.č.: 0911 404 656 alebo e-mailom: info@dss-most.sk. Poplatok za účasť na dennom programe je 0,80 €,podrobnejšie informácie získate osobne.