Program Rehabilitačného strediska

Aktuálny program rehabilitačného strediska na december 2019stredamfimo MOST

na stiahnutie a tlač: 01_2020 veľký leták

08:00 – 08:30 príchod klientov
08:30 – 09:50 komunita, čítanie dennej tlače, kognitívne cvičenia
09:50 – 10:00 prestávka
10:00 – 10:55 dielňa I. blok
10:55 – 11:05 prestávka
11.05 – 12:00 dielňa II. blok
12:00 – 12:30 obedná prestávka
12:30 – 14:00 skupinové aktivity
14:00 – 14:10 prestávka
14:10 – 16:00 popoludňajšie klubové aktivity klientov

Hlavné dielne dňa (10:00 – 12:00):

02.01.   Knižkovo / Výtvarná dielňa (Literárna dielňa / Rozmanité výtvarné činnosti)
03.01.   Kuchynka / Divadelno-pohybová dielňa (Varíme si dobroty / Učíme sa umením)
06.01.   RS zatvorené (Zjavenie pána – Traja králi)
07.01.   Dokumentárne okienko / Kuchynka  (Dozvedáme sa rôzne zaujímavosti zo sveta / Varíme si dobroty)
08.01.   Šport / Fimo dielňa  (Hry v telocvični /Práca s FIMO hmotou)
09.01.   Knižkovo / Výtvarná dielňa (Literárna dielňa / Rozmanité výtvarné činnosti)
10.01.   Kuchynka / Divadelno-pohybová dielňa (Varíme si dobroty / Učíme sa umením)

13.01.   Výtvarná dielňa  / Angličtina (Výtvarné činnosti /Anj pokročilí)
14.01.   Dokumentárne okienko / Kuchynka  (Dozvedáme sa rôzne zaujímavosti zo sveta / Varíme si dobroty)
15.01.   Šport / Fimo dielňa  (Hry v telocvični /Práca s FIMO hmotou)
16.01.   Knižkovo / Výtvarná dielňa (Literárna dielňa / Rozmanité výtvarné činnosti)
17.01.   Kuchynka / Divadelno-pohybová dielňa (Varíme si dobroty / Učíme sa umením)

20.01.   Výtvarná dielňa  / Angličtina (Výtvarné činnosti /Anj pokročilí)
21.01.   Dokumentárne okienko / Kuchynka  (Dozvedáme sa rôzne zaujímavosti zo sveta / Varíme si dobroty)
22.01.   Šport / Fimo dielňa  (Hry v telocvični /Práca s FIMO hmotou)
23.01.   Knižkovo / Výtvarná dielňa (Literárna dielňa / Rozmanité výtvarné činnosti)
24.01.   Kuchynka / Divadelno-pohybová dielňa (Varíme si dobroty / Učíme sa umením)

27.01.   Výtvarná dielňa  / Angličtina (Výtvarné činnosti /Anj pokročilí)
28.01.   Dokumentárne okienko / Kuchynka  (Dozvedáme sa rôzne zaujímavosti zo sveta / Varíme si dobroty)
29.01.   Šport / Fimo dielňa  (Hry v telocvični /Práca s FIMO hmotou)
30.01.   Knižkovo / Výtvarná dielňa (Literárna dielňa / Rozmanité výtvarné činnosti)
31.01.   Kuchynka / Divadelno-pohybová dielňa (Varíme si dobroty / Učíme sa umením)

Začiatok programu je vždy o 8:30 v Dss-MOST, n.o. na Haanovej 2694/10 v Petržalke (pri Námestí hraničiarov) v prípade záujmu nás kontaktujte na t.č.: 0911 404 656 alebo e-mailom: info@dss-most.sk. Poplatok za účasť na dennom programe je 0,60 €, podrobnejšie informácie získate osobne.