Program Rehabilitačného strediska

Aktuálny program rehabilitačného strediska nájdete tustredamfimo MOST

na stiahnutie a tlač: 08_2020 veľký leták

Štruktúra denného programu:
08:00 – 08:30                      príchod klientov
08:30 – 09:30                       komunita
09:30 – 09:45                       prestávka
09:45 – 10:00                       kognitívne cvičenia
10:00 – 10:05                       prestávka
10.05 – 10:55                        dielňa I. blok
10:55 – 11:05                        prestávka
11:05 – 12:00                       dielňa II. blok
12:00 – 12:30                      obedná prestávka

 Časový harmonogram sa môže z dôvodu pandémie meniť.

 Hlavné dielne dňa (10:00 – 12:00):

03.08.     Výtvarná dielňa  / Angličtina (Výtvarné činnosti /Anj pokročilí)

04.08.     Dokumentárne okienko / Pohybová dielňa (Dozvedáme sa zaujímavosti  / Radosť z pohybu)

05.08.     Výlet/ Fimo dielňa  (Výlety po vonku /Práca s FIMO hmotou)

06.08.     Knižkovo / Výtvarná dielňa (Literárna dielňa / Rozmanité výtvarné činnosti)

07.08.     Počítačová dielňa / Divadelná dielňa (Robíme s počítačom / Učíme sa umením)

 

10.08.     Výtvarná dielňa  / Angličtina (Výtvarné činnosti /Anj pokročilí)

11.08.     Dokumentárne okienko / Psychoedukácia (Dozvedáme sa zaujímavosti  / Učíme sa o sebe)

12.08.    Výlet / Fimo dielňa  (Výlety po vonku /Práca s FIMO hmotou)

13.08.     Knižkovo / Výtvarná dielňa (Literárna dielňa / Rozmanité výtvarné činnosti)

14.08.     Počítačová dielňa / Divadelná dielňa (Robíme s počítačom / Učíme sa umením)

 

17.08.     Výtvarná dielňa  / Angličtina (Výtvarné činnosti /Anj pokročilí)

18.08.     Dokumentárne okienko / Pohybová dielňa (Dozvedáme sa zaujímavosti  / Radosť z pohybu)

19.08.      Výlet / Fimo dielňa  (Výlety po vonku /Práca s FIMO hmotou)

20.08.    Knižkovo / Výtvarná dielňa (Literárna dielňa / Rozmanité výtvarné činnosti)

21.08.     Počítačová dielňa / Divadelná dielňa (Robíme s počítačom / Učíme sa umením)

 

24.08.     Výtvarná dielňa  / Angličtina (Výtvarné činnosti /Anj pokročilí)

25.08.     Dokumentárne okienko / Psychoedukácia (Dozvedáme sa zaujímavosti  / Učíme sa o sebe)

26.08.      Výlet / Fimo dielňa  (Výlety po vonku /Práca s FIMO hmotou)

27.08.     Knižkovo / Výtvarná dielňa (Literárna dielňa / Rozmanité výtvarné činnosti)

28.08.     Počítačová dielňa / Divadelná dielňa (Robíme s počítačom / Učíme sa umením)

 

31.08.     Výtvarná dielňa  / Angličtina (Výtvarné činnosti /Anj pokročilí)

Začiatok programu je vždy o 8:30 v Dss-MOST, n.o. na Haanovej 2694/10 v Petržalke ( pri Námestí hraničiarov)

v prípade záujmu nás kontaktujte na t.č.: 0911 404 656 alebo e-mailom: info@dss-most.sk

Poplatok za účasť na dennom programe je 0,60 €, podrobnejšie informácie získate osobne.