Program Rehabilitačného strediska

Aktuálny program rehabilitačného strediska nájdete tustredamfimo MOST

na stiahnutie a tlač: 11_2020 veľký leták

Štruktúra denného programu:
08:00 – 08:30                    príchod klientov
08:30 – 09:30                    komunita
09:30 – 09:45                    prestávka
09:45 – 10:00                    kognitívne cvičenia
10:00 – 10:05                    prestávka
10.05 – 10:55                    dielňa I. blok
10:55 – 11:05                     prestávka
11:05 – 12:00                    dielňa II. blok
12:00 – 12:30                    obedná prestávka
12:30 – 14:00                    skupinové aktivity
14:00 – 14:10                     prestávka
14:10 – 16:00                     popoludňajšie klubové aktivity

Časový harmonogram sa môže z dôvodu pandémie meniť.

Hlavné dielne dňa (10:00 – 12:00):

02.11.    Výtvarná dielňa  / Angličtina (Výtvarné činnosti /Anj pokročilí)

03.11.    Tvorivé písanie / Psychoedukácia (Učíme sa kreatívne písať  / Učíme sa o sebe)

04.11.    Dokumentárne okienko / Fimo dielňa  (Dozvedáme sa zaujímavosti /Práca s FIMO hmotou)

05.11.   Knižkovo / Výtvarná dielňa (Literárna dielňa / Rozmanité výtvarné činnosti)

06.11.    Počítačová dielňa / Divadelná dielňa (Robíme s počítačom / Učíme sa umením)

 

09.11.    Výtvarná dielňa  / Angličtina (Výtvarné činnosti /Anj pokročilí)

10.11.    Tvorivé písanie /Relaxačno-pohybový, kognitívny tréning (Naučme sa kreatívne písať/Radosť z pohybu)

11.11.    Dokumentárne okienko / Fimo dielňa  (Dozvedáme sa zaujímavosti /Práca s FIMO hmotou)

12.11.   Knižkovo / Výtvarná dielňa (Literárna dielňa / Rozmanité výtvarné činnosti)

13.11.    Počítačová dielňa / Divadelná dielňa (Robíme s počítačom / Učíme sa umením)

 

16.11.    Výtvarná dielňa  / Angličtina (Výtvarné činnosti /Anj pokročilí)

17.11.    RS zatvorené (Deň boja za slobodu a demokraciu)

18.11.    Dokumentárne okienko / Fimo dielňa  (Dozvedáme sa zaujímavosti /Práca s FIMO hmotou)

19.11.   Knižkovo / Výtvarná dielňa (Literárna dielňa / Rozmanité výtvarné činnosti)

20.11.    Počítačová dielňa / Divadelná dielňa (Robíme s počítačom / Učíme sa umením)

 

23.11.    Výtvarná dielňa  / Angličtina (Výtvarné činnosti /Anj pokročilí)

24.11.    Tvorivé písanie /Relaxačno-pohybový, kognitívny tréning (Naučme sa kreatívne písať/Radosť z pohybu)

25.11.    Dokumentárne okienko/ Fimo dielňa  (Výlety po vonku /Práca s FIMO hmotou)

26.11.   Knižkovo / Výtvarná dielňa (Literárna dielňa / Rozmanité výtvarné činnosti)

27.11.    Počítačová dielňa / Divadelná dielňa (Robíme s počítačom / Učíme sa umením)

30.11.    Výtvarná dielňa  / Angličtina (Výtvarné činnosti /Anj pokročilí)

Začiatok programu je vždy o 8:30 v Dss-MOST, n.o. na Haanovej 2694/10 v Petržalke(pri Námestí hraničiarov) v prípade záujmu nás kontaktujte na t.č.: 0911 404 656 alebo e-mailom: info@dss-most.skPoplatok za účasť na dennom programe je 0,60 €, podrobnejšie informácie získate osobne.