VS 2022

Dom sociálnych služieb – MOST, n.o. – Výročná správa za rok 2022

Duševná porucha pacientov psychiatrie v mnohom obmedzuje a mnohé im nedovoľuje.

Našou víziou je spoločnosť, v ktorej ľudia s duševnými poruchami budú akceptovanou súčasťou života spoločnosti.  

Aby ľudia s duševnou poruchou boli s nami a nie sami.       

Výročnú správu nájdete tu: VS Dss-MOST, n.o. 2022

Naši prijímatelia sociálnych služieb – sú dospelí ľudia znevýhodnení závažnou duševnou poruchou, najmä  z okruhu schizofrénie a afektívnych porúch.  Sú v invalidnom dôchodku a majú rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Pozornosť venujeme aj  ich rodinám a ľuďom, ktorí sú vystavení zvýšenej záťaži spojenej s duševnou poruchou.

V našich sociálnych službách bol rok 2022 rokom rozvoja programu pre prijímateľov sociálnych služieb a rastúceho záujmu klientov o naše sociálne a psychologické služby. Rok  2022 priniesol posilnenie a stabilizáciu tímu, rozvoj odbornej stránky práce vo všetkých službách. Mnohí z klientov v rámci svojich možností využili viac priestoru pre svoju vlastnú aktivitu a preberali väčšiu zodpovednosť za svoj čas, čo je naším rehabilitačným cieľom.