Psychologická ambulancia

Psychoterapia

Pre koho

Pre pacientov, bývalých pacientov psychiatrie a ich príbuzných, ktorí čelia zvýšenej záťaži spojenej s duševným ochorením. Pre ľudí, ktorí sa ocitli v situácii, z ktorej nevedia nájsť sami východisko.

Prečo?

Lieky nestačia vždy k tomu, aby sa veci vrátili aspoň trochu do dobrých koľají. Preto je tu možnosť psychoterapie, ktorej účelom je poskytnúť psychickú podporu a uľahčiť vyrovnávanie sa niekedy so zložitou situáciou, v ktorej sa pacienti, bývalí pacienti a ich príbuzní ocitli.

Ponúkame:

Dss-MOST, n.o. ponúka služby psychologickej ambulancie v Bratislave

Cenník psychologickej ambulancie : Cenník amb_MOST_20

Leták

informácie na stiahnutie nájdete tu: letak na AMB_22

 O službe

V psychologickej ambulancii poskytujú klinický psychológ a psychoterapeuti psychodiagnostiku, nácvik relaxačných techník, krízovú intervenciu a pod.

Zmluvným partnerom ambulancie je Zdravotná poisťovňa UNION, a.s.

(poistencom UNION-u  plne hradí psychologické služby ich poisťovňa).

Klienti iných zdravotných poisťovní platia službu podľa cenníku ambulancie. (napr. 50 min psychoterapeutické sedenie 30€)

Projekt ambulancie ” Pro bono psychoterapia”:

Psychologické služby sú prioritne určené pre klientov s nízkym príjmom, predovšetkým pre pacientov či bývalých pacientov psychiatrie, ich príbuzných a ľudí, ktorí sa ocitli v náročnej životnej situácii. Klient platí minimálny manipulačný poplatok:

  • Klienti Rehabilitačného strediska a Podporovaného bývania Dss-MOST vo výške 5€
  • Klienti na invalidnom dôchodku alebo s nízkym príjmom vo výške 10€

Na koho sa môžete obrátiť

Odborným garantom psychologickej ambulancie je PhDr. Andrea Beňušková. Termín návštevy si treba vopred telefonicky dohodnúť na telefónnom čísle: 0903 767 040 alebo mail psychologicka.ambulancia@dss-most.sk.

Otváracie hodiny nájdete: ordinacne_hodiny