Projekty minulých období

rok 2016

Program Dobrá krajina: Smaltovacia a fimo dielňa

Pribudli nám nové dielne v rámci nášho denného programu v Rehabilitačnom stredisku, vďaka darcom z Dobrej krajiny, spoločnosti DELL a jednotlivcom. Úspešne sme ukončili projekt na rok 2015 a nestagnujeme, plánujeme aj v tomto roku pokračovať! Viacej informácii nájdete: tu

Naša vďaka patrí Nadácii Allianz

ktorá nás podporila finančným darom na naše aktivity. Informácie o realizácii projetku nájdete: tu

Podpora od International Women°s club of Bratislava

Vďaka opakovanej finančnej podpory dám z IWC Bratislava, sme zrealizovali projekt: Šialený? NO a čo! Viacej informácii o projekte nájdete : tu. Zároveň sme získané financie použili na zabezpečenie materiálneho vybavenie do nášho rehabilitačného strediska, opravy miestností a podobne.
Dámy IWC sme Vám zo srdca vďační ♥. Vaši MOSTaci.

Naša vďaka patrí našej mestkej časti Petržalka

V rámci projektu Konskou silou vpred, ktorý úspešne prebehol vďaka finančnej podpore Mestskej časti Bratislava – Petržalka, sa klienti Dss-MOST, n.o. venovali hipoterapii. Viacej informácii nájdete : tu

rok 2015

20 výročie činnosti Dss-MOST, n.o.
Ďakujeme všetkým, ktorí prišli na našu vernisáž výstavy diel klientov a debát s tématikou duševného zdravia. V stredu 9. septembra MOST oslávil 20. výročie svojej činnosti. Prišlo množstvo pozvaných ľudí. Stretli sa súčasní i bývalí klienti MOSTu a ich príbuzní, súčasní i bývalí pracovníci MOSTu. Taktiež ľudia, ktorí počas existencie našej organizácie nejakým spôsobom prispeli k jej rozvoju a ktorí s nami spolupracovali na našich projektoch.

Naša vďaka patrí všetkým Darcom 2%

Aj vaše príspevky nám umožňujú prevádzkovať: Rehabilitačné stredisko (33 klientov), dva byty Podporovaného bývania, poskytujeme sociálne poradenstvo (v r.2014 to predstavovalo 79 individuálnych stretnutí), realizujeme Pro bono psychoterapiu (v r.2014 sme poskytli 130 psychoterapeutických sedení).

Dlhoročná spolupráca so spoločnosťou FaxCopy

Spoločnosť FAxCopy nás už niekoľko rokov, nepretržite, podporuje grantom, vďaka, ktorému sme zásobení administratívnymi pomôckami a môžeme tak plynulo poskytovať informácie širokej verejnosti a fungovať odborne.

 

Ďakujeme Nadácii ČSOB

Úspešne sme sa uchádzali o grant v zamestnaneckom grantovom programe ČSOB nadácie. Realizáciu projektu “Healthy body – healthy soul” alebo ak chcete “V zdravom tele zdravý duch” úspešne prebehla. Uskutočnili sme tréningy a turnaje v rôznych športových disciplínach.

Program Dobrá krajina: Smaltovacia a fimo dielňa

Pribudli nám nové dielne v rámci nášho denného programu v Rehabilitačnom stredisku, vďaka darcom z Dobrej krajiny, spoločnosti DELL a jednotlivcom. Úspešne sme ukončili projekt na rok 2014 a nestagnujeme, plánujeme aj v tomto roku pokračovať!

ĎAKUJEME VŠETKÝM DARCOM! Vďaka Vašim darom podávate ruku ľuďom s duševnou poruchou, aby mohli vyjsť zo svojej samoty.

Našim darcom zo srdca ďakujeme, vďaka Vašej konštantnej podpore ste sa stali súčasťou napĺňania cieľov, ktoré máme – podporovať ľudí s duševnou poruchou k čo najväčšej samostatnosti a poskytovať im čo najkvalitnejšie služby.

Výsledky programu nájde tu: http://www.dss-most.sk/realizovane-nase-jarne-kreativne-kreacie/

rok 2014

Naša vďaka patrí Nadácii Allianz

ktorá nás podporila finančným darom na naše aktivity. Projekt priniesol viac hodín individuálnej práce s klientmi stredísk Dss-MOST. Za najvýraznejšie zmeny považujeme to, že dvaja klienti sa počas realizácie projektu zamestnali, jeden z klientov za podpory pracovníčky našiel vhodného osobného asistenta. Dvaja klienti rehabilitačného strediska počas individuálnej práce nadobudli dostatočné sebavedomie, aby sa uchádzali o zariadenie podporovaného bývania. Všetci klienti, ktorým bola poskytnutá individuálna podpora naďalej mohli pracovať na svojom individuálnom rozvoji a približovať sa k naplneniu svojich cieľov.

 

Podpora od International Women°s club of Bratislava

Vďaka opakovanej finančnej podpory dám z IWC Bratislava, sme zrealizovali projekt : Sociálne poradenstvo a pro bono psychoterapiu viac prístupná pre širokú verejnosť. Zabezpečili sme vybavenie do Kuchyne, miestnosti pre sociálne poradenstvo.

Projekt : Vymaľujme si bývanie

Zrealizovali sme v rámci akcie Naše Mesto pod záštitou Nadácie Pontis
vymaľovanie bytov podporovaného bývania. Maľovania sa uchopili naši klienti spolu s jedným dobrovoľnikom zo spol. Orange a pracovníkmi Dss-MOST, n.o.
Kedy: Maľovanie prebehlo v oboch bytoch 13.6.2014.
V jednom byte sa zapojilo 5 mužov a vymaľovali chodbu a kuchyňu.
V našom druhom byte sa zapojili 4 ženy a jeden muž a stihli vymaľovať chodbu.

rok 2013

Nadácia Granvia: Zvyšujeme kvalifikáciu tímu v rozšírenom programe

Projekt slúžil bezprostredne 6 pracovníkom Dss-MOST a 6 dobrovoľníkom pracujúcim u nás. V projekte sme sa zamerali na vzdelávanie pracovníkov a preto sme spolupracovali s rôznymi poskytovateľmi vzdelávania. Projekt bol prospešný v prvom rade pre zamestnancov a dobrovoľníkov organizácie, ktorí však následne rozšíria prínos aj pre našu cieľovú skupinu – klientov – dospelých ľudí s duševnou poruchou, čo následne prinesie benefit aj ich rodinám.

V minulosti

Neseďme doma

Stretnutie v kine je prvou zo série ôsmich pestrých a zaujímavých aktivít z projektu Neseďme doma. V dvojtýždennom rytme Vám ponúkame príležitosť spestriť svoj voľný čas. V rámci tohto pro- jektu budete mať možnosť zažiť exkurziu v továrni, výrobu tapisérií, športový deň, divadlo, výlet loďou na Devín a návštevu farmy. Podrobné informácie nájdete na našom webe, prípadne v ďalších letákoch. Tešíme sa na stretnutie s Vami a veríme, že nás všetkých čaká príjemne strávený čas.

NA HRAD

V rámci projektu NA HRAD! sme zorganizovali sériu piatich výletov na slovenské hrady a zámky určené pre dospelých trpiacich vážnou duševnou poruchou. Výlety prebiehali každú druhú prázdninovú sobotu, a fotky z jednotlivých návštev si môžete pozrieť tu.

Voľnočasové aktivity

V priebehu celého roka sa snažíme dopĺňať poskytované služby o záujmové a voľnočasové aktivity. Väčšina z týchto aktivít bola realizovaná na základe nápadov našich klientov. Ide najmä o návštevy divadelných predstavení a výlety do okolia Bratislavy.