Poradenstvo pre RS

Pre koho

Záujemcov o sociálnu službu Rehabilitačného strediska (RS)

Pre ľudí s duševnou poruchou

Leták

o našich službách, na stiahnutie a vytlačenie tu: SP_ Dss-MOST _24

Leaflet about us in English: SP_ Dss-MOST _24eng

Hovorňa pre klientov

Ak ste v psychiatrickej starostlivosti, alebo ste v nej boli a neviete si rady s každodenným životom, potom je táto služba určená pre vás. Sociálni poradcovia vám pomôžu nájsť odpovede na množstvo otázok ako napríklad – ako si vybavím rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, nájdem vhodné bývanie a iné sociálne služby, vybavím preukaz ŤZP? Čo budem robiť po návrate z nemocnice?  Ako si nájdem prácu?

Akým spôsobom?

Je nevyhnutné, aby si Prijímatelia sociálnej služby (ďalej ako “PSS”) vopred telefonicky, na čísle 0911 404 656, dohodli osobné stretnutie s našimi poradcami.

Krátku telefonickú konzultáciu poskytneme v dobe trvania 10 minút.

Ak ste príbuzní človeka, ktorý sa psychiatricky lieči alebo liečil, sa možno potrebujete porozprávať ako by ste mali postupovať, aby ste svojho blízkeho čo najvhodnejšou formou podporili k väčšej samostatnosti, aktivite alebo k väčšej pohode. Možno si potrebujete ujasniť niektoré informácie ošetrujúceho lekára, alebo uvažujete o tom, akú záťaž váš blízky zvládne. Možno sú to práve praktické otázky – ako vybaviť invalidný dôchodok, sociálne dávky, rehabilitačný denný program. Sociálne poradenstvo bude užitočnou službou aj pre vás, keď riešite množstvo otázok a každodenné problémy spojené s duševnou poruchou a jej liečbou vášho blízkeho.

Prečo

Najmä po ukončení hospitalizácie, ale často aj počas ambulantnej psychiatrickej liečby, vzniká veľa otáznikov, neistôt a zároveň nevyhnutnosti riešiť niektoré veci. Je ľahké nechať sa tým všetkým odradiť a uzavrieť sa pred svetom. Aby sa vám ľahšie kráčalo v spleti praktických každodenných problémov, môžete využiť vedomosti a skúsenosti našich sociálnych pracovníkov a pracovníčok.

O službe

Poradenstvo prebieha ambulantne , max 50 minút , v priestoroch Dss-MOST.  Je nevyhnutné, aby si Prijímatelia sociálnej služby (ďalej ako “PSS”) vopred telefonicky dohodli osobné stretnutie s našimi poradcami, na ktorom preberú problém, jeho požiadavky a predstavy a následne sa pokúsia nájsť riešenie, ktoré čo v najvyššej možnej miere korešponduje s jeho potrebami.

Oblasti, v ktorých poskytujeme poradenstvo – informácie:

  • dostupné sociálne služby – rehabilitačné stredisko
  • poskytnutie informácii pri  vybavovaní dôchodku a sociálnych dávok
  • práca (poskytnutie informácii pri hľadaní zamestnania)
  • kontakty s úradmi
  • informácie o ochorení

Kontakty

Kniha pre rodiny ľudí žijúcich so schizofréniou: Snímka obrazovky 2024-05-03 101009

Uprimna-kniha-o-schizofrenii

Užitočné kontatky, informácie:

Informačný systém sociálnych služieb – časť pre verejnosť

Kancelária 1. kontaktu pre sociálne veci Bratislavského samosprávneho kraja

Krízové centrá

Ľudské práva – ZŤP

Sociálne služby pre ľudí s mentálnym znevýhodnením

SP_Zoznam poskytovateľov 23

Ubytovanie pre ľudí bez domova

Zariadenia Podporovaného bývania

Zoznam iných zariadení nájdete tu: Zariadenia PB a Ubytovanie pre ľudí bez domova
V rámci podpory samostatného bývania, ak potrebujete sociálnu službu – asistenciu na podporu samostatnosti, nezávislosti a sebestačnosti, obráťte sa na kolegov z Centrum sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých.
Sociálna pracovníčka: Mgr. Judita Kramárová
Kancelária: Hontianska 16, 821 09  Bratislava
Kontakt: +421 902 215 466, kramarova@csspkm.sk
Leták o danej službe nájdete tu:Podpora byvania_DSSPKM
Ich služba je bezplatná.