O nás

Adresu a kontakty na zamestnancov Dss-MOST, n.o. nájdete tu: Kontakty

Kto sme

Sme tu pre ľudí s duševnou poruchouMOST insta (1)

Sme nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby –  sociálne služby už 29 rokov v zmysle zákona 448/2008 Zb.z. pre dospelých ľudí s duševnou poruchou. Sme registrovaným poskytovateľom sociálnych služieb rehabilitačného strediska v registri Bratislavského samosprávneho kraja. Dss-MOST, n.o je zriaďovateľom Psychologickej ambulancie, ktorá poskytuje klinicko psychologické služby a psychoterapiu a prevádzkoval kaviareň so štatútom chránenej dielne.

We are Dss-MOST,  a non-profit organization, which has been helping introverted people with mental disorders, especially schizophrenia and affective disorders, for 29 years. We create conditions for as much independence in everyday life as possible for the adults with mental disorders and by doing so we lift the weight off their families’ shoulders. There are people with mental disorder among us, and their numbers are growing. 

Leaflet about us in English: SP_ Dss-MOST _24eng

 Leták

o našich službách, na stiahnutie a vytlačenie tu: SP_ Dss-MOST _24

Čo nás spája

ruky MOST_

ruky MOST

Ľudia s duševnou poruchou znášajú často rôzne ťažkosti, ktoré porucha prináša a ostávajú sami. Pretože nevedia požiadať o účinnú pomoc svoje okolie, žijú v kruhu svojich blízkych a málokedy sa im podarí nájsť svoje miesto a porozumenie aj v svojej širšej komunite. Chceme, aby ľudia s duševnou poruchou boli s nami a nie sami.

Naša vízia a ciele

Našou víziou je fungujúci systém komplexných  komunitných služieb, ktorý poskytne ľuďom s duševnou poruchou podporu, ktorá rešpektuje ich špecifické a individuálne možnosti a potreby.

Cieľom našej práce je podpora a pomoc ľuďom znevýhodnených duševnou poruchou a ich rodinám. Aktivity našej organizácie vnímame ako sprevádzanie Prijímateľa sociálnej služby (ďalej ako “PSS”) na jeho ceste k samostatnosti, na ktorej ho podporujeme už od pobytu v nemocnici tak, aby zvládal problémy bežného života a dosiahol podľa možností svoje ciele.

Náš tím/Kontakt na nás

Detailný kontakt na jednotlivých členov nášho tímu nájdete tu

 

Mgr. Monika Kucharová – riaditeľka
Ing. Dana Reháková – finančná manažérka
Ing. Zuzana Zatloukalová –  prvý kontakt pre prijímateľov soc. služby, verejnosť,  dobrovoľníctvo , fundraiser
Mgr. Zdenka Killingerová – vedúca sociálneho poradenstva pre RS
Mgr. Tatiana Rybecká – vedúca Rehabilitačného strediska (RS)

Výročná správa Dss-MOST, n.o.

VS Dss-MOST, n.o. 2022
VS Dss-MOST, n.o. 2021vyrocna sprava cover_19
VS Dss-MOST, n.o. 2020
VS Dss-MOST, n.o. 2019
VS Dss-MOST, n.o. 2018
VS Dss-MOST,n.o. 2017 
VS Dss-MOST,n.o. 2016
VS Dss-MOST, n.o. 2015
VS Dss-MOST, n.o. 2014
VS Dss-MOST, n.o. 2013
VS Dss-MOST, n.o. 2012
VS Dss-MOST, n.o. 2011

Ekonomicky oprávnené náklady (EON)

EON 2023 pre Rehabilitačné stredisko a Podporované bývanie:
EON RS,PB 2023
EON 2022 pre Rehabilitačné stredisko a Podporované bývanie:
EON RS, PB 2022
EON 2021 pre Rehabilitačné stredisko a Podporované bývanie:
EON 2021 RS, EON PB 2021
EON 2020 pre Rehabilitačné stredisko a Podporované bývanie:
EON RS r. 2020, EON PB r. 2020
EON 2019 pre Rehabilitačné stredisko a Podporované bývanie:
EON BSK RS 2019EON BSK PB 2019
EON 2018  pre Rehabilitačné stredisko a Podporované bývanie:
EON RS 2018, EON PB 2018
EON 2017  pre Rehabilitačné stredisko a Podporované bývanie:
EON 2017 RS, EON 2017 PB

Úhrady za poskytované sociálne služby

Denná úhrada za sociálnu službu v Rehabilitačnom stredisko, platná od 01.07.2021: Úhrada RS od 1.11.2022

Krízový plán

Krízový plán Dss-MOST, n.o., všeobecná časť Krízový plán všeobecná časť 28.6.2021
Krízový plán Rehabilitačného strediska Krízový plán RS 28.6.2021

Televízna relácia Cesta venovaná nášmu MOSTu

odvysielanú reláciu Cesta z roku 2018, ktorá je venovaná nášmu Domu sociálnych služieb – MOST, n.o. si môžete pozrieť tu:  MOST na rtvs 2

Uvidíte príbehy našich Prijímateľov sociálnej služby, bežný deň v rehabilitačnom stredisku a ako si žili v bytoch podporovaného bývania (táto služba bola zrušená v roku 2023).

 Cena Ligy za duševné zdravie (LDZ SR) pre združenia a jednotlivcov

IMG_7489dňa 17.4.2018 udelila Správna rada LDZ Domu sociálnych služieb – MOST, n. o. v Bratislave, ktorý je jedným z prvých poskytovateľov mimo nemocničnej starostlivosti pre užívateľov psychiatrických služieb.

 

 

 

Krátka reportáž o nás na Rádio Regina Západ

V miestnej knižnici v Petržalke sme sa stretli s našou naj knihovníčkou ♥ pani Viera Némethová. Pripravila si pre nás muzikoterapeutické stretnutie, na ktorom bola aj pani Mária Babinská. Možete si krátky úryvok, ako to prebiehalo, vypočuť tu: Muzikoterapia v praxi

Krátka reportáž o nás na TV Bratislava

reportáž odvysielala TV Bratislava v rámci relácie Petržalských 13. Reportáž si môžete pozrieť tu: reportáž o Dss-MOST-e

Video z 20. výročia existencie Dss-MOST, n.o.

Prosím, pozrite si krátke video z oslavy 20. výročia existencie Dss-MOST, n.o. a vernisáže výstavy umeleckých diel, 9.9.2015 :
Vernisáž výstavy diel

Cena kancelárie WHO udelená Dss-MOST, n.o.

za inovatívny prístup k podpore duševného zdravia na Slovensku, ocenenie :

Ponuka služieb

Na ceste k väčšej samostatnosti môže Prijímatelia sociálnej služby (ďalej ako “PSS”)  využívať rôzne možnosti podpory, ktoré ponúkame  vo forme sociálnych služieb – psychosociálna a pracovná rehabilitácia.

odborných služieb psychologickej ambulancie.

Zároveň podporujeme aj rodiny ľudí s duševnou poruchou, ktorým pomáhame predovšetkým predchádzať následkom zvýšenej záťaže spojenej s problémami, ktoré prináša duševná porucha ich člena.

Naša doterajšia práca s PSS a ich rodinami potvrdzuje význam psychosociálnej rehabilitácie ako pomoci pri predchádzaní zhoršovaniu zdravotného stavu a zároveň pri znovu začlenení PSS do každodenného života.

Ako pracujeme

Rešpektujeme Prijímateľa sociálnej služby ako svojbytnú, dôstojnú ľudskú bytosť, ktorá má právo na vlastnú cestu životom. Rešpektujeme jeho aktuálne možnosti, schopnosti a ciele, ktoré má, prijímame jeho silné aj rozvojové stránky. Poskytujeme špecifickú individualizovanú  podporu každému, kto chce dosiahnuť rozvoj vlastnými silami. V našom prístupe zdôrazňujeme úctu voči druhým, vzájomný rešpekt a priestor pre samostatnosť. V práci s PSS uplatňujeme profesionálny odborný prístup.

Prvý kontakt s nami si môžete dohodnúť s asistentkou sociálnych služieb  – dohodne Vám termín stretnutia so sociálnym poradcom, s ktorým si preberiete svoje otázky a požiadavky. Na telefóne 0911 404 656 nás môžete zastihnúť každý pracovný deň od 08:00 – 16:00 hod. Na základe osobnej konzultácie so sociálnym poradcom môžete hľadať ďalšie možnosti v sieti sociálnych služieb v komunite, alebo sa uchádzať o niektorú z našich služieb, prípadne riešiť svoj problém ďalej v spolupráci s poradcom.