O nás

Adresu a kontakty na zamestnancov Dss-MOST, n.o. nájdete tu: Kontakty

Kto smetim most 1

Sme tu pre ľudí s duševnou poruchou

Sme nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby –  sociálne služby už 26 rokov v zmysle zákona 448/2008 Zb.z. pre dospelých ľudí s duševnou poruchou. Sme registrovaným poskytovateľom sociálnych služieb rehabilitačného strediska a podporovaného bývania v registri Bratislavského samosprávneho kraja. Dss-MOST, n.o je zriaďovateľom Psychologickej ambulancie, ktorá poskytuje klinicko psychologické služby a psychoterapiu a prevádzkoval kaviareň so štatútom chránenej dielne.

Čo nás spája

ruky MOST_

ruky MOST

Ľudia s duševnou poruchou znášajú často rôzne ťažkosti, ktoré porucha prináša a ostávajú sami. Pretože nevedia požiadať o účinnú pomoc svoje okolie, žijú v kruhu svojich blízkych a málokedy sa im podarí nájsť svoje miesto a porozumenie aj v svojej širšej komunite. Chceme, aby ľudia s duševnou poruchou boli s nami a nie sami.

Leták

o našich službách, na stiahnutie a vytlačenie tu: SP_ Dss-MOST QRK_21_tlac

Naša vízia a ciele

Našou víziou je fungujúci systém komplexných  komunitných služieb, ktorý poskytne ľuďom s duševnou poruchou podporu, ktorá rešpektuje ich špecifické a individuálne možnosti a potreby.

Cieľom našej práce je podpora a pomoc ľuďom znevýhodnených duševnou poruchou a ich rodinám. Aktivity našej organizácie vnímame ako sprevádzanie klienta na jeho ceste k samostatnosti, na ktorej ho podporujeme už od pobytu v nemocnici tak, aby zvládal problémy bežného života a dosiahol podľa možností svoje ciele.

Náš tím/Kontakt na nás

Detailný kontakt na jednotlivých členov nášho tímu nájdete tu

Ing. Dana Reháková – riaditeľka
PhDr. Andrea Beňušková – odborná zástupkyňa
Ing. Zuzana Zatloukalová –  prvý kontakt s klientom, fundraiser, dobrovoľníctvo
Mgr. Zdenka Killingerová – prevádzková vedúca pre sociálne služby
Mgr. Tatiana Rybecká – odborná vedúca, Rehabilitačné stredisko
Mgr. Gabriela Hasáková – odborná vedúca  Podporované bývanie

Výročná správa Dss-MOST, n.o.

vyrocna sprava cover_19

VS Dss-MOST, n.o. 2020
VS Dss-MOST, n.o. 2019
VS Dss-MOST, n.o. 2018
VS Dss-MOST,n.o. 2017 
VS Dss-MOST,n.o. 2016
VS Dss-MOST, n.o. 2015
VS Dss-MOST, n.o. 2014
VS Dss-MOST, n.o. 2013
VS Dss-MOST, n.o. 2012
VS Dss-MOST, n.o. 2011

Ekonomicky oprávnené náklady (EON)

EON 2020 pre Rehabilitačné stredisko a Podporované bývanie:
EON RS r. 2020, EON PB r. 2020
EON 2019 pre Rehabilitačné stredisko a Podporované bývanie:
EON BSK RS 2019EON BSK PB 2019
EON 2018  pre Rehabilitačné stredisko a Podporované bývanie:
EON RS 2018, EON PB 2018
EON 2017  pre Rehabilitačné stredisko a Podporované bývanie:
EON 2017_RS, PB

Úhrady za poskytované sociálne služby

Úhrada za sociálne poradenstvo poskytnuté ambulantne, platná od 01.05.2018: Úhrada SP

Denná úhrada za sociálnu službu v Rehabilitačnom stredisko, platná od 01.07.2021: Úhrada RS od 1.7.2021

Úhrada za sociálnu službu v Podporovanom bývaní, platná od 01.01.2020: Úhrada za PB_20

Krízový plán

Krízový plán Podporovaného bývania Krízový plán PB1, PB2 23042020
Krízový plán Rehabilitačného strediska Krízový plán RS 23042020

Televízna relácia Cesta venovaná nášmu MOSTu

odvysielanú reláciu Cesta z roku 2018, ktorá je venovaná nášmu Domu sociálnych služieb – MOST, n.o. si môžete pozrieť tu:  MOST na rtvs 2

Uvidíte príbehy našich klientov, bežný deň v rehabilitačnom stredisku a ako žijú naši klienti v bytoch podporovaného bývania.

Reportáž o Dss-MOSTe, aktivity, služby 2019

nájde tu: https://www.youtube.com/watch?v=L8KK3dETItE

reportaz MOST TVBA

Krátka reportáž o nás na TV Bratislava

reportáž odvysielala TV Bratislava v rámci relácie Petržalských 13. Reportáž si môžete pozrieť tu: reportáž o Dss-MOST-e

Cena Ligy za duševné zdravie (LDZ SR) pre združenia a jednotlivcov

IMG_7489dňa 17.4.2018 udelila Správna rada LDZ Domu sociálnych služieb – MOST, n. o. v Bratislave, ktorý je jedným z prvých poskytovateľov mimo nemocničnej starostlivosti pre užívateľov psychiatrických služieb.

 

 

 

Video z 20. výročia existencie Dss-MOST, n.o.

Prosím, pozrite si krátke video z oslavy 20. výročia existencie Dss-MOST, n.o. a vernisáže výstavy umeleckých diel, 9.9.2015 :
Vernisáž výstavy diel

Dňa otvorených dverí u nás:

Cena kancelárie WHO udelená Dss-MOST, n.o.

za inovatívny prístup k podpore duševného zdravia na Slovensku, ocenenie :

Ponuka služieb

Na ceste k väčšej samostatnosti môže klient využívať rôzne možnosti podpory, ktoré ponúkame  vo forme

sociálnych služieb – psychosociálna a pracovná rehabilitácia, sociálne poradenstvo, podporované bývanie.

odborných služieb psychologickej ambulancie.

Zároveň podporujeme aj rodiny ľudí s duševnou poruchou, ktorým pomáhame predovšetkým predchádzať následkom zvýšenej záťaže spojenej s problémami, ktoré prináša duševná porucha ich člena.

Naša doterajšia práca s klientmi a ich rodinami potvrdzuje význam psychosociálnej rehabilitácie ako pomoci pri predchádzaní zhoršovaniu zdravotného stavu a zároveň pri znovu začlenení klientov do každodenného života.

Ako pracujeme

Rešpektujeme klienta ako svojbytnú, dôstojnú ľudskú bytosť, ktorá má právo na vlastnú cestu životom. Rešpektujeme jeho aktuálne možnosti, schopnosti a ciele, ktoré má, prijímame jeho silné aj rozvojové stránky. Poskytujeme špecifickú individualizovanú  podporu každému, kto chce dosiahnuť rozvoj vlastnými silami. V našom prístupe zdôrazňujeme úctu voči druhým, vzájomný rešpekt a priestor pre samostatnosť. V práci s klientom uplatňujeme profesionálny odborný prístup.

Prvý kontakt s nami si môžete dohodnúť s asistentkou sociálnych služieb  – dohodne Vám termín stretnutia so sociálnym poradcom, s ktorým si preberiete svoje otázky a požiadavky. Na telefónnych číslach  nás môžete zastihnúť každý pracovný deň od 08:00 – 16:00 hod. Na základe konzultácie so sociálnym poradcom môžete hľadať ďalšie možnosti v sieti sociálnych služieb v komunite, alebo sa uchádzať o niektorú z našich služieb, prípadne riešiť svoj problém ďalej v spolupráci s poradcom.

V prípade, že sa budete uchádzať o niektorú službu v Dss-MOST, sociálny pracovník Vám dohodne stretnutie s vedúcim rehabilitačného strediska, alebo podporovaného bývania, či psychologickej ambulancie. Ďalšie podrobnosti k využívaniu sociálnej služby alebo psychologickej ambulancie Vám poskytnú vedúci pracovníci stredísk na osobnom stretnutí.