O nás

Sme tu pre ľudí s duševnou poruchou

Čo nás spája

ruky MOST_

ruky MOST

Ľudia s duševnou poruchou znášajú často rôzne ťažkosti, ktoré porucha prináša a ostávajú sami. Pretože nevedia požiadať o účinnú pomoc svoje okolie, žijú v kruhu svojich blízkych a málokedy sa im podarí nájsť svoje miesto a porozumenie aj v svojej širšej komunite. Chceme, aby ľudia s duševnou poruchou boli s nami a nie sami.

Leták

o našich službách, na stiahnutie a vytlačenie tu: SP_ Dss-MOST QRK_20_tlac

Naša vízia a ciele

Našou víziou je fungujúci systém komplexných  komunitných služieb, ktorý poskytne ľuďom s duševnou poruchou podporu, ktorá rešpektuje ich špecifické a individuálne možnosti a potreby.

Cieľom našej práce je podpora a pomoc ľuďom znevýhodnených duševnou poruchou a ich rodinám. Aktivity našej organizácie vnímame ako sprevádzanie klienta na jeho ceste k samostatnosti, na ktorej ho podporujeme už od pobytu v nemocnici tak, aby zvládal problémy bežného života a dosiahol podľa možností svoje ciele.

Kto sme

Sme nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby –  sociálne služby v zmysle zákona 448/2008 Zb.z. pre dospelých ľudí s duševnou poruchou. Sme registrovaným poskytovateľom sociálnych služieb rehabilitačného strediska a podporovaného bývania v registri Bratislavského samosprávneho kraja. Dss-MOST, n.o je zriaďovateľom Psychologickej ambulancie, ktorá poskytuje klinicko psychologické služby a psychoterapiu a prevádzkoval kaviareň so štatútom chránenej dielne.

Výročná správa Dss-MOST, n.o. vyrocna sprava cover_18

VS Dss-MOST, n.o. 2018
VS Dss-MOST,n.o. 2017 
VS Dss-MOST,n.o. 2016
VS Dss-MOST, n.o. 2015
VS Dss-MOST, n.o. 2014
VS Dss-MOST, n.o. 2013
VS Dss-MOST, n.o. 2012
VS Dss-MOST, n.o. 2011

Ekonomicky oprávnené náklady (EON)

EON 2018  pre Rehabilitačné stredisko a Podporované bývanie:
EON RS 2018, EON PB 2018
EON 2017  pre Rehabilitačné stredisko a Podporované bývanie:
EON 2017_RS, PB

Úhrady za poskytované sociálne služby

Úhrada za sociálne poradenstvo poskytnuté ambulantne, platná od 01.05.2018: úhrada SP

Denná úhrada za sociálnu službu v Rehabilitačnom stredisko, platná od 01.05.2018: úhrada RS

Úhrada za sociálnu službu v Podporovanom bývaní, platná od 01.01.2020: Úhrada za PB_20

Televízna relácia Cesta venovaná nášmu MOSTu

odvysielanú reláciu Cesta z roku 2018, ktorá je venovaná nášmu Domu sociálnych služieb – MOST, n.o. si môžete pozrieť tu:  MOST na rtvs 2

Uvidíte príbehy našich klientov, bežný deň v rehabilitačnom stredisku a ako žijú naši klienti v bytoch podporovaného bývania.

Reportáž o Dss-MOSTe, aktivity, služby 2019

nájde tu: https://www.youtube.com/watch?v=L8KK3dETItE

reportaz MOST TVBA

Krátka reportáž o nás na TV Bratislava

reportáž odvysielala TV Bratislava v rámci relácie Petržalských 13. Reportáž si môžete pozrieť tu: reportáž o Dss-MOST-e

Cena Ligy za duševné zdravie (LDZ SR) pre združenia a jednotlivcov

IMG_7489dňa 17.4.2018 udelila Správna rada LDZ Domu sociálnych služieb – MOST, n. o. v Bratislave, ktorý je jedným z prvých poskytovateľov mimo nemocničnej starostlivosti pre užívateľov psychiatrických služieb.

 

 

 

Video z 20. výročia existencie Dss-MOST, n.o.

Prosím, pozrite si krátke video z oslavy 20. výročia existencie Dss-MOST, n.o. a vernisáže výstavy umeleckých diel, 9.9.2015 :
Vernisáž výstavy diel

Dňa otvorených dverí u nás:

Cena kancelárie WHO udelená Dss-MOST, n.o.

za inovatívny prístup k podpore duševného zdravia na Slovensku, ocenenie :

Ponuka služieb

Na ceste k väčšej samostatnosti môže klient využívať rôzne možnosti podpory, ktoré ponúkame  vo forme

sociálnych služieb – psychosociálna a pracovná rehabilitácia, sociálne poradenstvo, podporované bývanie.

odborných služieb psychologickej ambulancie.

Zároveň podporujeme aj rodiny ľudí s duševnou poruchou, ktorým pomáhame predovšetkým predchádzať následkom zvýšenej záťaže spojenej s problémami, ktoré prináša duševná porucha ich člena.

Naša doterajšia práca s klientmi a ich rodinami potvrdzuje význam psychosociálnej rehabilitácie ako pomoci pri predchádzaní zhoršovaniu zdravotného stavu a zároveň pri znovu začlenení klientov do každodenného života.

Náš tím

Ing. Dana Reháková – riaditeľka
PhDr. Andrea Beňušková – odborná zástupkyňa

Ing. Zuzana Zatloukalová –  prvý kontakt s klientom, fundraiser, dobrovoľníctvo
Mgr. Zdenka Killingerová – prevádzková vedúca pre sociálne služby
Mgr. Tatiana Rybecká – odborná vedúca, Rehabilitačné stredisko
Mgr. Gabriela Hasáková – odborná vedúca  Podporované bývanie

Detailný kontakt na jednotlivých členov nášho tímu nájdete tu

Ako pracujeme

Rešpektujeme klienta ako svojbytnú, dôstojnú ľudskú bytosť, ktorá má právo na vlastnú cestu životom. Rešpektujeme jeho aktuálne možnosti, schopnosti a ciele, ktoré má, prijímame jeho silné aj rozvojové stránky. Poskytujeme špecifickú individualizovanú  podporu každému, kto chce dosiahnuť rozvoj vlastnými silami. V našom prístupe zdôrazňujeme úctu voči druhým, vzájomný rešpekt a priestor pre samostatnosť. V práci s klientom uplatňujeme profesionálny odborný prístup.

Prvý kontakt s nami si môžete dohodnúť s asistentkou sociálnych služieb  – dohodne Vám termín stretnutia so sociálnym poradcom, s ktorým si preberiete svoje otázky a požiadavky. Na telefónnych číslach  nás môžete zastihnúť každý pracovný deň od 08:00 – 16:00 hod. Na základe konzultácie so sociálnym poradcom môžete hľadať ďalšie možnosti v sieti sociálnych služieb v komunite, alebo sa uchádzať o niektorú z našich služieb, prípadne riešiť svoj problém ďalej v spolupráci s poradcom.

V prípade, že sa budete uchádzať o niektorú službu v Dss-MOST, sociálny pracovník Vám dohodne stretnutie s vedúcim rehabilitačného strediska, alebo podporovaného bývania, či psychologickej ambulancie. Ďalšie podrobnosti k využívaniu sociálnej služby alebo psychologickej ambulancie Vám poskytnú vedúci pracovníci stredísk na osobnom stretnutí.