letak na AMB_23_UNION

Psychologická ambulancia ponúka

Dom sociálnych služieb – MOST, n.oponúka služby psychologickej ambulancie v Bratislave

V psychologickej ambulancii poskytujú psychoterapeuti psychodiagnostiku, nácvik relaxačných techník, krízovú intervenciu a pod.

Zmluvným partnerom ambulancie je Zdravotná poisťovňa UNION, a.s. (poistencom UNION-u  plne hradí psychologické služby ich poisťovňa).

Klienti iných zdravotných poisťovní platia službu podľa cenníku ambulancie:

  • Individuálna psychoterapia / poradenstvo (50 min.)  40,- €
  • Individuálna psychoterapia / poradenstvo pre sociálne znevýhodnených (ŤZP, materská dovolenka a iné) (50 min.)  35,- €
  • Psychodiagnostické vyšetrenie  50,- € / hod.
  • Vypracovanie komplexnej správy z vyšetrenia 20,- €
  • Vyšetrenie psychickej spôsobilosti pre držanie a nosenie strelnej zbrane 80,- €
  • Psychologické vyšetrenie pre prácu v SBS, mestskej polícií 70,- €
  • Poučenie a vedenie rodinného príslušníka alebo osoby žijúcej v spoločnej domácnosti v súvislosti s liečbou chorého (30-50 min.)  20,- €
  • Nácvik relaxácie individuálne (30-50 min.) 20,- €

Kde:

Službu poskytujeme v priestoroch Dss-MOST, n.o. na Haanovej 10, 85104 Bratislava – Petržalka

Kontakt:    Mgr. Tatiana Rybecká, tel.číslo: 0904 986 084,

psychologicka.ambulancia@dss-most.sk