letak na AMB_20

Dss-MOST, n.o. ponúka služby psychologickej ambulancie

v Bratislave

Pre koho:

Psychologické služby sú prioritne určené pre klientov s nízkym príjmom, predovšetkým pre pacientov či bývalých pacientov psychiatrie, ich príbuzných a ľudí, ktorí sa ocitli v náročnej životnej situácii.

Kde:

Službu poskytujeme v  priestoroch Dss-MOST, n.o., na Haanovej 10, Bratislava-Petržalka.

O službe:

V psychologickej ambulancii poskytujú klinický psychológ a psychoterapeuti odborné služby, ako napr. psychodiagnostika, nácvik relaxačných techník, krízová intervencia, psychoterapia a iné.

Zmluvným partnerom ambulancie je Zdravotná poisťovňa UNION, a.s. To
znamená, že poistencom UNION-u hradí uvedené psychologické služby ich poisťovňa.

Klientom iných zdravotných poisťovní je poskytovaná pro bono psychoterapia za minimálny manipulačný poplatok:

  • klienti MOSTu – 5€
  • klienti na invadlidnom dôchodku alebo s nízkym príjmom – 10€
  • ostatní klienti – 30€

Viac informácií nájdete tu: http://www.dss-most.sk/ambulancia/

Na koho sa môžete obrátiť

Odborným garantom psychologickej ambulancie je PhDr. Andrea Beňušková. Termín návštevy si treba vopred telefonicky dohodnúť na telefónnom čísle: 0903 767 040 alebo mail psychologicka.ambulancia@dss-most.sk.